Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läget svårare än väntat – staten måste ta över en miljard euro mer i lån nästa år

Uppdaterad 19.09.2023 22:29.
Orpo räknar med bättre statsekonomi inom några år. - Spela upp på Arenan

Budgetförslaget för nästa år är kraftigt negativt. Underskottet har vuxit till 11,5 miljarder euro.

Statsminister Petteri Orpo (Saml) inledde presskonferensen med att berömma sin egen regering:

Den här budgeten föddes smidigt och bestämt. Vi har en väl fungerande regering. Men situationen är allvarlig när man ser på den ekonomiska situationen.

– Det här stod klart redan på våren då vi gjorde upp regeringsprogrammet. Sedan dess har den ekonomiska situationen förvärrats, när det gäller skatteinkomster är läget klart försämrat.

Orpo sa att detta är hans sjätte budgetförhandling.

– Men så här svår situation har jag aldrig varit med om förut. Budgeten är kraftigt negativ. Men behovet av nya lån kommer att minska, först med en miljard år 2025 och med 2,5 miljarder år 2027. Vi kommer att klara det. Det har vi gjort även tidigare. Vi kommer att få denna skuta att svänga.

Regeringen presenterade sitt budgetförslag för nästa år – vi förklarar hur det påverkar dig - Spela upp på Arenan

Skatteintäkterna minskar, skuldsättningen ökar

Finansminister Riikka Purra (Sannf) gick därefter in på de konkreta siffrorna. Underskottet för nästa år blir 11,5 miljarder euro, det är en ordentlig ökning jämfört med förslaget från ministeriet i augusti: 10,1 miljarder minus.

– Skillnaden är stor, det är klart. Men förklaringen är de minskade skatterna och nu måste vi bara jobba hårt, sa Purra.

Enligt ramen växer underskottet dessutom till 12,7 miljarder euro år 2025, för att därefter sakta minska, först till -11,2 miljarder år 2026 och därefter -10,6 miljarder euro år 2027.

Purra: Helhetsbeskattningen ska inte höjas

Även staten påverkas av de höga räntorna och det är enligt Purra en orsak till att underskottet blir så stort.

Kvar finns ännu sparkravet på sex miljarder euro, men Riikka Purra framhöll att det enda som kan få Finland på rätt köl är att få fler i arbete:

– Helhetsbeskattningen ska inte höjas, sade Purra som särskilt lyfte en satsning på polisen som får en åtta procentig ökning.

Mera: Så här syns budgeten i din plånbok nästa år

Snabbkassa

Henriksson: Utbildning, forskning och tillväxt

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) påpekade också att skutan Finland ska styras i rätt riktning för en ljusare framtid, och att det ska gå via arbete.

– Det är en stor prestation av oss att ha kommit så här långt. 100 000 fler människor ska ha jobb i framtiden. Därför satsar vi på utbildning, forskning och tillväxt och på att utöka nybörjarplatserna på universitet och högskolor, sa Henriksson som fortsatte:

– Vi satsar 50 miljoner extra på att förbättra grundutbildningen samt småbarnspedagogiken. Målet är att höja den allmänna utbildningsnivån och minska segregationen. Det samiska och svenska skolmaterialet ska få extrastöd och det stora språkprovet i finska och svenska ska bli avgiftsfritt.

Anna-Maja Henriksson om budgetsatsningarna - Spela upp på Arenan

Henriksson lyfte också trafikstödet till de fem regionala flygplatser som fått det tidigare. Ett av dem är Karleby-Jakobstads flygplats. De får dela på 38 miljoner euro:

– Landskapsflygen ska tryggas och kunna fortsätta. Målsättningen är att de ska fungera på marknadsmässiga grunder men nu handlar det om att ge dem stöd så att de kan garanteras fortsättning i ett par år till.

Stöd till unga jordbrukare

Sari Essayah, jord- och skogsbruksminister (KD), lyfte för sin del satsningen på totalt 19 miljoner euro till lånestöd.

– Det är framför allt riktat till unga jordbrukare som annars har svårt att klara ett år med dålig skörd och samtidigt tuffa kostnadsökningar på inköp av gödsel och annat.

Essayah sa att regeringen också satsar på barn och unga:

– Vi höjer barnbidraget enligt beslutet i regeringsprogrammet.

Trafiksatsningar ska stödja byggandet

Kai Mykkänen (Saml), klimat- och miljöminister, steg upp i slutet av presskonferensen och berättade om flera åtgärder som ska stödja byggandet i Finland.

– Viktigast är kanske satsningen på en halv miljard euro i trafiklösningar, de skattesänkningar som väntar samt ändrade regler som gör byggandet smidigare.

Kai Mykkänen nämnde också en satsning på det statsstödda Ara-byggandet:

– Arabyggen ska bli femtio procent fler nästa år än år 2022. Ara beräknas nästa år innebära 20 000 arbetsplatser, sade Mykkänen.

Räntestödet förlängs också under nästa år så att bostadsrättshus får rätt till dem även då.