Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Så här syns budgeten i din plånbok nästa år

I videon presenterar Isabella fem punkter i budgeten som påverkar ditt liv. - Spela upp på Arenan

De nedskärningar som regeringen planerar kom inte på tal då budgetförslaget presenterades på tisdagskvällen, men så här påverkar budgetförslaget ditt liv.

1. Mera lön i handen

Regeringen vill minska på skatten på arbete, särskilt för små- och medelinkomsttagare, med 100 miljoner euro.

Det innebär en skattesänkning på nästan 0,5 procentenheter i genomsnitt före regeringsperiodens slut, och på nästan 1 procentenhet för dem som tjänar mellan 20 000 och 25 000 euro på årsnivå.

Dessutom sänker regeringen arbetslöshetsförsäkringspremierna, vilket ger en löntagare med månadslön på 3 600 euro drygt 150 euro mer i nettolön nästa år.

2. Bensinen blir billigare

Regeringen planerar att sänka skatten på bränsle.

Skattesänkningen väntas sänka konsumentpriset på bensin med cirka 4,4 cent per liter. Diesel blir cirka 4,9 cent billigare per liter.

3. Högre maximibelopp för BSP-lån

Maximibeloppet för BSP-räntestödslån blir högre för att underlätta för dem som köper sin första bostad, enligt miljö- och klimatminister Kai Mykkänen (Saml).

4. Satsning på trafikleder och banprojekt

Under regeringsperioden satsar regeringen fyra miljarder euro på olika ban- och trafikledprojekt.

110 miljoner euro går till att förbättra tågbaneavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki.

Personbangården i Tammerfors får 163 miljoner euro, planeringen av elektrifiering på banan mellan Torneå och Kolari 7,5 miljoner euro och planeringen av banorna i Savolax och Sydbotten totalt 8 miljoner euro.

Man lägger 250 miljoner euro på att minska på renoveringsskulden och gör förbättringar på flera vägavsnitt för flera miljoner euro.

5. Fler nybörjarplatser på högskolorna

Antalet nybörjarplatser på högskolorna ska ökas. Regeringen har reserverat 11,7 miljoner euro för det år 2024.

Inom den grundläggande utbildningen ökas anslagen med 50 miljoner euro. Regeringen satsar också på undervisningsmaterial på svenska och samiska.

Inom utbildningen på andra stadiet ger regeringen en tilläggsfinansiering på 10 miljoner euro för att utveckla ett system för stödjandet av inlärningen.

6. Högre sjukvårdsersättningar för privatläkarbesök

För att få bukt med vårdköerna höjer regeringen sjukvårdsersättningen för besök hos privatläkare.

Sjukvårdsersättningarna för besök hos allmän- och specialistläkare, psykoterapi och grundundersökning hos tandläkare höjs.

För det här reserverar regeringen 335 miljoner euro för hela valperioden.

7. Landskapsflygen får fortsatt stöd

Trafikstödet till de regionala flygplatserna får fortsatt stöd. Flygtrafiken stöds med 38 miljoner euro fram till våren 2026.

Staten köper landskapsflyg på rutterna från Helsingfors till Karleby-Jakobstad, Kajanaland, Jyväskylä, Kemi-Torneå och Joensuu fram till slutet av april nästa år.

8. Mer resurser för preventivt ungdomsarbete

Regeringen satsar på att förebygga ungdomskriminalitet. Det förebyggande ungdomsarbetet i skolor och läroverk får mer pengar, liksom drogupplysningsarbete och det preventiva ungdomsarbetet.

För polisen ökar anslagen med 8 procent nästa år jämfört med i år. Också utvecklingen av fängelsenätverket och rehabiliteringsarbetet i fängelserna får mer resurser.

9. Högre gräns för depositioner på aktiesparkontona

Den maximala summan placeringspengar på aktiesparkontona höjs från 50 000 euro till 100 000 euro.

10. Blöjor och mensskydd blir billigare

Beskattningen på blöjor, mensskydd och inkontinensskydd sjunker med 10 procentenheter då mervärdesskatten för de här produkterna blir 14 procent.

11. Vinet blir dyrare, ölet blir billigare

Skatterna på starka alkoholdrycker och vin höjs medan öl beskattas lättare.

Nikotinpåsar ska omfattas av tobaksbeskattningen, vilket väntas ge statskassan ett tillskott på 50 miljoner euro.

12. Inga detaljer om nedskärningarna

På tisdagskvällen gav regeringen ingen mer ingående information om nedskärningarna i till exempel bostadsbidraget.

Regeringen berättade inte heller något om de planerade indexfrysningarna, som skulle påverka bland annat studerande.

Det här är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel ”Näin Suomen ensi vuoden budjetti vaikuttaa sinun elämääsi – katso tästä olennaiset kohdat” av Marleena Pelli. Översättningen gjordes av Veronica Bogomoloff.

På andra språk