Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Farleden in till Lovisa hamn ska fördjupas 2025 – regeringens budgetförslag betyder nya transporter och större fartyg i Valkom

fartyg i Lovisa hamn
Bildtext Fördjupandet av farleden betyder nya utvecklingsmöjligheter för Lovisa hamn (arkivbild).
Bild: YLE/Stefan Paavola

På tisdag kväll presenterade regeringen sitt budgetförslag för nästa år. Förslaget innehåller positiva nyheter för Östnylands del, både med tanke på Lovisa hamn och tillgången till svenskspråkig räddningspersonal.

– Det här var en väldigt glädjande nyhet. Det är alltid väldigt roligt när långvarigt påverkningsarbete ger resultat.

Det säger riksdagsledamoten Otto Andersson (SFP) från Lovisa, som glädjer sig över att fördjupningen av farleden till Lovisa hamn inte förblir ett utopistiskt framtidsprojekt.

Farleden ska enligt planerna fördjupas från 9,5 meter till 11 meter 2025. Det är fortfarande oklart vilken summa regeringen budgeterat för. De exakta budgetsiffrorna blir offentliga först i oktober då budgeten publiceras.

Projekt värt nästan 14 miljoner euro

Att fördjupa farleden beräknas kosta 13,7 miljoner euro. Förbättringen av farleden är viktig för Lovisa och hela Östnyland, konstaterar Andersson.

– Större fartyg kan komma till Lovisa hamn, också fartyg som tidigare kommit på halv last. Det betyder väldigt stora utvecklingsmöjligheter för hamnen, till exempel i form av spannmåls- och sågvirkestransporter.

Porträtt av Otto Andersson med röd stenvägg som bakgrund
Bildtext Riksdagsledamot Otto Andersson (SFP) säger att förbättringen av farleden är viktig för hela Östnyland.
Bild: Atte Henriksson / Yle

Hamnen vill utvecklas som servicecenter och med tanke på den mekaniska skogsindustrin.

– Sjötransporterna är helt centrala för exporten och vårt näringsliv. Det är jätteviktigt att ha fungerande kommunikationer till sjöss, i alla tänkbara situationer.

Andersson konstaterar att det också är betydande ur nationell synvinkel att farlederna hålls i skick eftersom Finland är ett exportberoende land.

I och med Lovisahamnen blir transportsträckorna från Östnyland betydligt kortare. För Lovisas del så förstärks också konkurrenskraften.

– Tillsammans med förbättringen av Lovisa-Lahtisbanan, som också ingår i regeringsprogrammet, är det en stark signal från statsmakten gentemot Lovisa och hela Östnyland. Jag tror det är en sak som förstärker hela vår region.

Tvåspråkig räddningsutbildning en förbättring

Regeringens budgetförslag innehåller också en annan positiv sak ur Östnylands synvinkel. Det ska ordnas en tvåspråkig räddningsutbildning i Helsingfors.

– Det här har stor betydelse för räddningsverksamheten i Östnyland och förbättrar tillgången till personal.

Både Sköldvik i Borgå och Fortum i Lovisa har klara specialbehov på räddningssidan, konstaterar Andersson. Tidigare har utbildningen ordnats bara i Kuopio.

– Jag är jätteglad att vi får en tvåspråkig utbildning till södra Finland. På det sättet kan vi trygga tillgången till svenskspråkig räddningspersonal.

Regeringens budgetförslag går nu till riksdagen och där ska det vara färdigbehandlat i december.

Diskussion om artikeln