Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Småkrypen i trädgården behöver någonstans att bo – samla kvistar och ris i en trivsam hög för den biologiska mångfaldens skull

En rishög och några stockar - en faunadepå.
Bildtext Så här ser Strömsös faunadepå ut.
Bild: Juha Leskelä / Yle

Gynna ett myller av arter genom att bygga en så kallad faunadepå. Det är ett enkelt och billigt sätt att göra något stort för trädgårdens allra minsta.

Död ved finns i olika former, allt från stående döda träd till liggande grenar på gräsmattan. Det som man inte tänker på vid första anblicken är att den döda veden är livsviktig för en mängd olika arter.

För en del är den döda veden föda, medan den för andra är en boplats, växtplats eller ett temporärt skydd mot kylan. Vissa av gästerna checkar in direkt, andra väntar tills veden murknat.

Här kan du se hur det går till då naturskolläraren Ida Berg och Strömsös programledare Nicke Aldén bygger en faunadepå.

Nicke Aldén och Ida Berg vid den nyanlagda faunadepån. - Spela upp på Arenan

En faunadepå är mer eller mindre ordnad

En faunadepån gör man enkelt genom att samla gamla träd, stockar, grenar och ris i en hög. Placera högen på en plats där den får ligga ostört. En faunadepå kan se ut på olika vis och vara mer eller mindre ordnad.

En av fördelarna med en faunadepå är att man slipper transportera bort grenar och kvistar från sin gård, istället ger man växter och djur material i olika nedbrytningsstadier. Du kan fylla på rishögen med nytt material efter hand.

En röd skottkärra fylld med ris och kvistar.
Bildtext En skottkärra är lastad med prima virke för en faunadepå.
Bild: Juha Leskelä / Yle

Sol och skugga lockar olika gäster

Beroende på var man placerar faunadepån kommer den att locka till sig olika sorts hyresgäster. På platser som nås av direkt solljus under en stor del av dagen trivs vedlevande arter som behöver solen för att ha det tillräckligt varmt och torrt. Skuggiga platser gynnar arter som vill ha det fuktigt.

En faunadepå kan med fördel placeras på en synlig plats i trädgården. Man kan skapa intresse och hjälpa till att låta den vara ostörd genom att sätta upp en skylt.

En rishög, grenar och stockar på en gräsmatta i skuggan av ett buskage.
Bildtext Strömsös faunadepå är placerad på en skuggig plats.
Bild: Juha Leskelä / Yle

Ett myller av småkryp i Strömsös faunadepå

Det är stor sannolikhet att man hittar skalbaggslarver under barken på död ved. Barrträdlöparens larv lever under barken hos tall, gran och andra barrträd.

Gråsuggor trivs där det är fuktigt och de flyttar gärna in till en faunadepå, som placerats på en skuggig plats, som den på Strömsö. Stenkryparen är snabb då den letar föda under barken. Den trivs där det finns gott om larver och insekter att äta.

En barrträdlöpare i en hand.
Bildtext Barrträdlöparens larv.
Bild: Juha Leskelä / Yle
Gråsugga i en hand.
Bildtext En gråsugga.
Bild: Juha Leskelä / Yle
En stenkrypare på en handled.
Bildtext Stenkryparen.
Bild: Juha Leskelä / Yle

Naturväktaren förespråkar faunadepåer

Biologen och forskaren Torgny Backman från Yle Vegas Naturväktarna, tycker att det är fascinerande att följa utvecklingen när olika djur, svampar och växter börjar använda depåerna. Dessutom lockar de nyttiga insekter, vilket gör dem till en ovärderlig resurs för alla trädgårdsägare.

– En mångfald av faunadepåer berikar vår vardag och främjar en ökad biologisk mångfald. Genom att ha flera olika typer av depåer lockar man en bredare skara arter till sin trädgård, säger Torgny.

– Solitära bin som pollinerar bärbuskar och rovsteklar som äter bladlöss flyttar in i gamla skalbaggsgångar i grövre död ved på soliga och torra platser.

Torgny Backman, biolog, står intill ett träd.
Bildtext Torgny Backman säger att man inte kan ha för många faunadepåer.
Bild: Hannah Thule / Yle

– Till och med enkla rishögar attraherar humlor till bobygge, likt öppna komposter. Detta är bara några få exempel på de nyttodjur som gynnas av faunadepåer och som hjälper oss i trädgården. När vi ger dem mat och en plats att bo på hjälper de oss i sin tur genom att bidra till trädgårdens ekosystem och ge oss bättre skördar, berättar Backman.

Här är några exempel på hur en faunadepå kan se ut.

Fotograf: Torgny Backman