Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad har avslutat utredningen om händelserna i S:t Olofsskolan – i fortsättningen ska personalen veta hur man agerar

S:t Olofsskolan i Åbo fotad ovanifrån.
Bildtext Rektorn och serviceområdesdirektör fick kritik av föräldrar till elever i S:t Olofsskolan för att inte ha gjort tillräckligt i fallet.
Bild: Yle /Arash Matin

Nu har staden avslutat utredningen om en lärares påstådda osakliga beteende i S:t Olofsskolan i Åbo. Fallet uppdagades under våren då elever i skolan ville att saken skulle åtgärdas.

”Skolans personal hade allmänt taget ingen kännedom om hur man bör agera i dylika situationer och rektorn hade inte utfört någon sådan handledning och inte heller på annat sätt försäkrat sig om sin personals kunnande i frågan”. Så står det i ett pressmeddelande från Åbo stad där man meddelar att utredningen om händelserna i S:t Olofsskolan nu har avslutats.

Åtgärderna som staden tar till är att se till att skolans rektor i fortsättningen snabbt sköter om att skolans personal har tillräckligt med kunskap för att kunna agera om motsvarande situationer händer igen. Det är serviceområdesdirektör Liliane Kjellman som har ansvar att övervaka att rektorn sköter uppdraget.

”Åbo stad anser att det är viktigt att grundskolan i Åbo fortfarande är en plats som upplevs som trygg och att skolornas personal handlar rätt i dessa situationer”, säger Timo Jalonen, direktör för fostran och utbildning, i pressmeddelandet från staden.

Det var i våras som en lärares påstådda osakliga språkbruk i S:t Olofsskolan uppdagades, vilket bland annat gjorde att föräldrar till elever i skolan anmälde ärendet till regionförvaltningsverket.

Under våren och sommaren redde Åbo stad ut hur skolans personal, rektor och serviceområdesdirektören med ansvar för svenskspråkig fostran och undervisning hade agerat i samband med händelsen. Utredningen blev klar i juni.

På grund av sekretess kan staden inte berätta hurdana arbetsledningsmässiga åtgärder man har vidtagit och vem de riktas mot. Läraren som anklagelserna riktas mot är inte längre anställd vid skolan och staden begärde att ärendet ska utredas av polisen.

Enligt polisen pågår den preliminära utredningen i ärendet fortfarande och det är oklart om man inleder en förundersökning eller inte.

”Om det inte finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts kommer utredningsledaren fatta ett beslut enligt det”, skriver undersökningsledare Petri Juuti per mejl till Yle Åboland.