Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU föreslår tio års förlängning för växtbekämpningsmedlet glyfosat

Uppdaterad 20.09.2023 15:10.
Holland har förbjudit Roundup
Bildtext Glyfosat tar livet av växter.
Bild: Yle

EU-kommissionen föreslår att användningen av det kontroversiella och allmänt använda växtbekämpningsmedlet glyfosat förnyas.

Kommissionen anser att användningen av glyfosat kunde tillåtas i ytterligare tio år, och hänvisar till en rapport där det sägs att det inte finns någon anledning att blockera tillståndet. Det nuvarande tillståndet löper ut i december.

Kommissionens förslag skulle tillåta användning av glyfosat fram till den 15 december 2033, en fördubbling av det tidigare femåriga tillståndet men mindre än den 15-årsperiod som ursprungligen planerades.

Förslaget diskuteras på fredag

EU:s 27 medlemsländer kommer att diskutera förslaget på fredag och det måste godkännas av en kvalificerad majoritet av länderna senast i oktober.

Enligt förslaget måste användningen av glyfosat åtföljas av ”riskreducerande åtgärder”. Till exempel måste det finnas en obesprutad buffertremsa på fem till tio meter runt ett besprutade område på ett fält.

Dessutom måste särskild uppmärksamhet ägnas åt indirekta effekter på miljön.

Glyfosat har diskuterats länge

Glyfosat är en herbicid – det vill säga ett växtdödande medel – som finns i till exempel produkten Roundup.

Medlet dödar inte enbart ogräs utan alla växter som det kommer i kontakt med.

Användningen av glyfosat har diskuterats länge inom EU och det finns olika åsikter om hur farligt glyfosat är för människor.

Världshälsoorganisationen WHO har, i motsats till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa, bedömt att glyfosat kan vara cancerframkallande för människor.

Ämnet befaras också kunna förgifta vattenlevande organismer och vara dödligt för viktiga pollinerare som bin.

Källa: AFP, Reuters