Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

Från 2015
Robin Lönnberg, Jörn Granroth och Tom Törnroos vid kvävereningsbassängen
Bildtext Robin Lönnberg, Jörn Granroth och Tom Törnroos vid kvävereningsbassängen

Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs klarar med nöd och näppe gränserna för kväverening. Reningsverket borde snart stängas men det är oklart var ett nytt reningsverk kunde placeras.

Det snart femtio år gamla reningsverket fyller ännu sin funktion, säger Tom Törnroos, som är direktör för Raseborgs vatten.

I snitt renas 3400 – 3500 kubikmeter avloppsvatten dagligen i Skeppsholmens reningsverk. Reningsverket är dimensionerat för 5600 kubik per dag.

Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs
Bildtext Skeppsholmens reningsverk byggdes år 1968.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) har begärt en utredning av Raseborgs vatten eftersom reningsverket på Skeppsholmen inte klarade av minimireningskravet på den totala mängden kväve i avloppsvattnet som leds ut i havet.

Tom Törnroos säger att Skeppsholmen vintertid klarar av att uppfylla kraven, men att göra det sommartid är svårare.

- Kvävereningen ligger mellan 60 och 70 procent för hela året. Det är en hyfsad nivå.

Problem med kvävet på sommaren

Hösten 2014 ändrades kravet för kvävereningen från 70 procent till 60 procent. Törnroos säger att NTM-centralen insåg att kravet på Skeppsholmen var onödigt hårt.

- När vattnet sommartid är varmare än tolv grader ska vi rena kvävet till 75 procent och det är där vi fortsättningsvis har problem.

Genom att göra en specialgranskning försöker man lösa de här problemen, säger Törnroos. Körsätten i reningsverket ska synas i fogarna.

- Vi lever nog på toppen av vad det här reningsverket klarar av.

Vad gäller syreförbrukande ämnen och fosfor har Skeppsholmens reningsverk fina siffror att uppvisa. Siffrorna ligger vid 97 – 99 procent vid varje provtagning och det är verkligen fina siffror, enligt Törnroos.

- Som helhet fungerar Skeppsholmen bra, men vi jobbar med kvävereningen och försöker få ut allt av reningsverket.

Byggdes i tiderna med ny teknik

År 1968 byggdes den första reningsanläggningen på Skeppsholmen i Ekenäs. Företaget YIT planerade den första delen av reningsverket och den byggdes enligt ett system som de hade döpt till rapid block, berättar Tom Törnroos.

Han kan inte säga varifrån namnet kommer, endast att det handlade om en aningen speciell teknik.

- På 1960- och 1970-talen fungerade det systemet på ett tillfredställande sätt.

Kraven har stigit efterhand, så därför har vi byggt till här, säger Törnroos som själv har jobbat på vattenverket sedan början av 1980-talet. På den tiden hette bolaget Ekenäs Vatten.

Tom Törnroos, direktör för Raseborgs vatten, reningsverksskötare Robin Lönnberg, ansv. reningsskötare Jörn Granroth
Bildtext Tom Törnroos, Robin Lönnberg och Jörn Granroth.

Varför reningsverket i tiderna byggdes på Skeppsholmen vet Törnroos inte.

- Inte skulle man ju bygga ett reningsverk på det här stället i dag. I slutet av sextiotalet var läget ett annat.

Värderingarna var annorlunda på den tiden, konstaterar Törnroos. Stadsdelen Gammelboda har byggts ut sedan dess, vilket gör att reningsverket är ganska så mitt i Ekenäs, säger han.

Omplacering planeras på sikt

Det gäller att, åmintsone på sikt, planera för en omplacering av reningsverket.

- Det är inte riktigt aktuellt ännu, men det är det om låt oss säga tio eller tjugo år.

Var det nya reningsverket ska placeras kan vattenverksdirektören inte säga.

- Någon gång har det nog gjorts gemensamma utvärderingar, men de har inte varit aktuella.

Törnroos poängterar att det är väldigt känsligt att flytta ett reningsverk.

- Till exempel utsläppslov gör det svårt och vart vi än tänker oss att placera ett reningsverk är det känsligt. Och placeras det längre ut i skärgården är det ännu känsligare, säger han.

Skeppsholmens reningsverk inte varit föremål för särskilt mycket klagomål, enligt Törnroos.

- Väldigt få har klagat på vare sig lukt eller oljud. Något enstaka klagomål har det kommit under alla dessa år. Det är inget dagligt bekymmer i varje fall.

Stort område

Skeppsholmens reningsverk renar avloppsvattnet från Ekenäs centrum, Österby, Sköldargård, Trollböle och Tenala.

1987 förstorades reningsverket med en flotationsanläggning och 1994 och 1999 utvidgades verksamheten med de ännu förhållandevis moderna biologiska stegen.