Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad och Borgå museum har börjat samarbeta mer – nu vet stadens ledning vad som händer på museet

Bild på Borgå rådhus.
Bildtext Samarbetet mellan Borgå stad och Borgå stadsmuseum har fördjupats sedan förra hösten. Just nu visas en utställning om det konstindustriella företaget Iris i Gamla rådhuset (i mitten) och i Holmska gården (till vänster). Arkivbild.
Bild: Anton Janhonen / Yle

Förra hösten beslöt stadsstyrelsen att inte försöka tvinga fram en fusion mellan Borgå stad och Borgå museum.

Borgå museums utveckling skulle istället främjas genom ett tätare och starkare samarbete mellan staden och Borgå museiförening. Föreningen har drivit museet sedan det grundandes för över 125 år sedan.

– Vi har samarbetat sedan 1950-talet, säger museiföreningens styrelseordförande Jukka Kullberg.

Staden och museet har uppdaterat sina samarbetsavtal. Enligt Kullberg är det frågan om små förändringar.

– Det viktigaste är att några tjänstemän är med i museistyrelsen. Tidigare har det bara varit politiker, säger Kullberg.

Nu sitter alltså en politiker med suppleant och en tjänsteinnehavare med suppleant i styrelsen.

– Jag tror det har varit mest problem med att stadens högsta ledning inte har varit tillräckligt bra informerad om vad som händer på museet. Nu när vi har förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri med i styrelsen så tror jag informationsgången blir mycket bättre, säger Kullberg.

Han anser att staden och stadsmuseet alltid haft ett gott samarbete på operativ nivå, till exempel i Runebergshemmet.

– Där är museets personal men staden tar hand om dem som arbetsgivare, säger Kullberg.

Jukka Kullberg, ordförande för Borgå museiförening
Bildtext Jukka Kullberg. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Museet har gjort en ny strategi och en ny handlingsplan som presenterades för livskraftsnämnden i början av juni.

– Vi har en ny museidirektör och då börjar på sätt och vis en ny era. Vi har jobbat ganska mycket med vilket slags museum vi vill ha. Vi talar ganska mycket om växelverkan med invånare i Borgå, säger Kullberg.

Han säger museet ska bli lite modernare i hur man organiserar utställningar. Som ett exempel lyfter han fram den pågående Iris-utställningen som visar upp föremål från landets första konstindustriella företag. Aktiebolaget Iris verkade i Borgå under förra sekelskiftet och var en föregångare inom finländsk formgivning.

Staden ska bjuda in museet oftare

Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz lyfter också fram den förbättrade informationsgången. Han nämner att museets representanter besökt livskraftsnämnden och säger att han tänker bjuda in dem flera gånger per år för att öppna upp verksamheten för beslutsfattarna.

– Så att vi får ett bättre grepp om verksamheten där, som Borgå till stor del finansierar, säger von Schoultz.

Staden brukar stå för ungefär hälften av pengarna i museets budget, resten kommer från staten och fonder. Museet har ansökt om att få 740 000 euro för nästa år, ungefär samma summa som senast.

– Borgå och museet har länge samarbetat men det som vi mest strävar efter är att få en större insyn i verksamheten, en större transparens och kanske nya öppningar gentemot verksamheten så att vi får ett så stort mervärde som möjligt för de satsningar vi gör, säger von Schoultz.