Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt fler församlingar i Västnyland viger par av samma kön – på finskt håll har det lett till protester

Uppdaterad 22.09.2023 12:19.
Interiör från Sankt Lars kyrka i Lojo. I förgrunden ses Jesus på korset, i bakgrunden skymtar altaret.
Bildtext Sankt Lars kyrka i Lojo öppnar sina dörrar för samkönade vigslar, men det kan dröja eftersom kyrkorådets beslut har lett till en rättelseyrkan.
Bild: Tomisti / CC-BY-SA-4.0

Den här hösten har flera finskspråkiga församlingar i Västnyland bestämt att par av samma kön ska få gifta sig i kyrkan. Ingå församling ska hålla möte, medan Sjundeå svenska församling helst skulle vänta.

Kyrkorådet i Lojo församling beslöt i slutet av augusti att tillåta könsneutrala vigslar och i början av september beslöt också församlingsrådet i Sjundeå finska församling samma sak.

Besluten var däremot inte enhälliga, varken i Lojo eller i Sjundeå.

I Lojo föll rösterna 7–6 för könsneutrala vigslar.

– Omröstningen var tajt, men diskussionen var respektfull, säger kyrkoherden i Lojo, Juhani Korte.

Korte röstade för att Lojo församling ska tillåta att par av samma kön får gifta sig i kyrkan.

De fem församlingsmedlemmar, som i kyrkorådet röstade mot könsneutrala vigslar i Lojo, antecknade avvikande mening.

I Sjundeå finska församling föll rösterna 6–5, också här röstade kyrkoherden, Mirja Miettinen, för könsneutrala vigslar. De församlingsmedlemmar i rådet som förlorade omröstningen har också antecknat avvikande mening.

Handfull församlingsmedlemmar emot könsneutrala vigslar

Nu kommer det troligtvis ändå att dröja ett bra tag innan kyrkklockorna i Lojo eller Sjundeå kyrka ringer in för vigsel av två personer av samma kön.

Avvikande mening i ett mötesprotokoll är en sak, men i Lojo har några församlingsmedlemmar redan lämnat in en rättelseyrkan, berättar kyrkoherde Juhani Korte.

Samma gäller Sjundeå finska församling.

– I fredags (15.9) kom en rättelseyrkan till församlingsrådets möte i början av september, berättar kyrkoherde Mirja Miettinen.

I Sjundeå är det en handfull församlingsmedlemmar som vill att ärendet prövas på nytt.

– Rättelseyrkan behandlas på församlingsrådets möte i början av oktober, säger Sjundeå finska församlings kyrkoherde Mirja Miettinen.

Konstnärliga ledaren för Lux Musicae Helena Juntunen sjunger i Sjundeå kyrka. Det finns publik i kyrkan, men glest utspritt eftersom konserten hölls under coronapandemin i november 2021.
Bildtext Sjundeå kyrka brukar också fungera som konsertsal, som här i Lux Musicae i november 2021. I framtiden kan kanske samkönade par gifta sig här. I finska församlingen måste åtminstone en rättelseyrkan behandlas först och i svenska församlingen ska församlingsrådet först besluta om samkönade vigslar ska tillåtas.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Några julbröllop mellan samkönade par är därför inte att vänta i Sjundeå eller i Lojo. Också andra finska församlingar i Esbo stift som sagt ja till samkönade vigslar har stött på patrull eftersom församlingsmedlemmar fört frågan vidare efter att deras rättelseyrkanden fått avslag.

– Det kan bli en process som tar upp till fyra år ifall ärendet förs vidare till förvaltningsdomstolen i Helsingfors och eventuellt ända till Högsta förvaltningsdomstolen, konstaterar Korte.

Så länge de juridiska processerna pågår kommer kyrkans port och dörrar att hållas stängda för personer av samma kön som vill ha en kyrklig vigsel.

Ingå församling fattar eventuella beslut i höst

Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft i mars 2017, men den evangelisk-lutherska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet har ännu inte fattat några beslut om kyrklig vigsel av samkönade par.

Under den här tiden har flera enskilda församlingar sagt ja, medan andra igen har valt att inte ens ta upp saken till behandling.

Ingå församling kommer troligtvis att göra som Lojo församling och Sjundeå finska församling, det vill säga ta upp frågan om samkönade vigslar.

– Jag har märkt att det varit ganska stort intresse här i trakterna, så vi kommer säkert att behandla ärendet under höstens lopp, säger Ingås kyrkoherde Tom Sjöblom.

En man med gråsprängt hår, skägg och glasögon står ute, bakom ett äppelträd med röda äpplen.
Bildtext Kyrkorådet i Ingå församling kommer troligtvis att diskutera och eventuellt besluta om samkönade vigslar i oktober, säger kyrkoherde Tom Sjöblom.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Sjöblom har också fått vissa signaler av församlingsmedlemmar att det skulle vara dags att diskutera om man ska tillåta samkönade vigslar i Ingå och Degerby kyrka.

Hur beslutet blir vet Tom Sjöblom inte.

– Samkönade äktenskap är en viktig fråga för många, kan kyrkan viga eller inte. Frågan väcker känslor, så det är helt förståeligt om det blir lite mera diskussion runt frågan.

Många församlingar har också väntat på besked av kyrkomötet, men det beslutet låter vänta på sig.

– Det är väl en juridisk fråga också, men tillsvidare är det frivilligt, säger Tom Sjöblom.

Ingå församling besluter i höst om par av samma kön får gifta sig i Ingå och Degerby kyrka

4:31

Ingen efterfrågan på samkönade vigslar

En orsak till att Ingå församling inte haft upp frågan om samkönade vigslar vid sina kyrkorådsmöten är att det inte har funnits någon efterfrågan, säger kyrkoherde Tom Sjöblom.

Samma svar ger Tom Bergman som är kyrkoherde i Sjundeå svenska församling.

– Det har inte varit aktuellt, vi får se om det i viss mån blir aktuellt när vår grannförsamling fattat beslut, med knapp marginal, men i alla fall, säger Tom Bergman.

Bergman tycker inte att ärendet brådskar eftersom inga samkönade par har vänt sig till Sjundeå svenska församling och frågat om de får gifta sig i kyrkan.

– Från mitt perspektiv är det inte av högsta prioritet. Det låter kanske fel att säga att det är en bisak, men vi har så många andra ärenden som är mer brådskande, säger kyrkoherde Tom Bergman och hänvisar bland annat till den nya kyrkolagen och förvaltningsstadgan som måste uppdateras.

En allvarlig man blårandig skjorta och grårutig kavaj. Gulaktig vägg i bakgrunden.
Bildtext Kyrkoherde Tom Bergman vid Sjundeå svenska församling säger att byråkratin tar upp väldigt mycket av hans arbetstid. Därför har han hittills prioriterat bort frågan om könsneutrala vigslar i kyrkan, i synnerhet som ingen församlingsmedlem efterlyst några beslut.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Som enda präst i en liten församling är man som en mångkampare. Jag använder i dag mera tid till förvaltning än till verksamheten.

När det kommer till en liten församling ute på vischan så är det här inte något av högsta prioritet eller något man ens diskuterar om

Sjundeå svenska församlings kyrkoherde Tom Bergman om samkönade vigslar

Tom Bergman säger att han inte känner sina förtroendevalda i församlingen så väl att han kan förutspå vad församlingsrådet i Sjundeå svenska församling skulle besluta om samkönade vigslar i Sjundeå kyrka.

– Samkönade vigslar i en kyrka är ett ärende som kyrkomötet ska ta ställning till. När det kommer till en liten församling ute på vischan så är det här inte något av högsta prioritet eller något man ens diskuterar om.

Kyrkoherde Tom Bergman i Sjundeå: ”Samkönade vigslar inte av högsta prioritet”

5:41

Bergman hänvisar också till kontraktsprosten Anders Lindström, kyrkoherde vid Ekenäs svenska församling, som sagt att det inte har funnits någon efterfrågan på samkönade vigslar.

Församlingsråden i Ekenäs svenska församling och Karis-Pojo församling sade ja till samkönade vigslar i november 2020. Beslutet var enhälligt och inga församlingsmedlemmar har heller krävt omprövning. Det betyder att kyrkorna i Bromarv, Tenala, Ekenäs, Snappertuna, Svartå, Karis och Pojo är öppna för samkönade vigslar.

Hangö svenska församling har sagt ja, finska församlingen har inga beslut

Könsneutrala vigslar i Hangö svenska församlings kyrkorum godkändes av församlingsrådet i början av september ifjol (2022) och inte heller här har beslutet lett till motsättningar eller besvär.

Den finska församlingen i Hangö har diskuterat samkönade vigslar, men där har ärendet förts vidare till domkapitlet vid Esbo stift eftersom kyrkoherden och övriga medlemmar i församlingsrådet var av olika åsikt på mötet i december i fjol (2022). Rösterna föll 10-1. Domkapitlet har sagt ja till att öppna dörrarna, men efter det har en medlem i domkapitlet lämnat in en rättelseyrkan. Det betyder att ärendet är oavslutat.

Raseborgs finska församling har inte diskuterat kyrkobröllop för par av samma kön, men det är på gång.

– Församlingsrådet kommer att behandla frågan under höstens lopp, säger Katri Grönroos, tf kyrkoherde i Raseborgs finska församling.

Vad Katri Grönroos kommer att föreslå, i egenskap av ordförande, den som bereder och är föredragande i ärendet för församlingsrådet, vill hon inte säga i det här skedet.

Många verkar vänta på kyrkomötets beslut

Biskopen av Borgå stift, Bo-Göran Åstrand, beklagar personligen att kyrkans beslutsfattande går långsamt.

– Jag är den första att säga att jag tycker det går för långsamt. De enskilda paren har inte all tid i världen. För dem är livet här och nu och det gemensamma delandet är viktigt.

Vi vet också att ungefär 70 procent av kyrkans medlemmar ser det här som en god sak

Biskop Bo-Göran Åstrand om samkönade vigslar i kyrkor

Att ge det officiella klartecknet för samkönade vigslar i de evangelisk-lutherska kyrkorna skulle vara ytterst viktigt, menar biskopen.

– Ur eget perspektiv så ser jag att det här är en viktig fråga. Kyrkomötet har inte kunnat sätta foten ner när det gäller vigsel av samkönade par. Just nu är ärendet uppe på biskoparnas bord och vi söker en väg framåt, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

En man i lila skjorta med vit prästkrage och svart jacka. Biskop Bo-Göran Åstrand.
Bildtext Biskop Bo-Göran Åstrand besökte Lärkkulla i Karis i samband med kyrkoherdedagarna i september.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Kyrkomötet är ett folkvalt organ där också prästernas representanter och biskoparna sitter.

– Om kyrkomötet skulle komma så långt att vi kunde fatta ett positivt beslut så då skulle långt över hälften av prästerna vara beredda att viga par av samma kön. Vi vet också att ungefär 70 procent av kyrkans medlemmar ser det här som en god sak.

Biskop Åstrand: ”Församlingar som öppnat upp för samkönade vigslar signalerar att de inte gör någon skillnad på människor”

5:00

Den svaga efterfrågan på samkönade vigslar, det vill säga att få par av samma kön vänder sig till sina församlingar för att be om kyrklig vigsel, hänger enligt Bo-Göran Åstrand ihop med att kyrkan inte har någon ordning.

– De församlingar som öppnat upp för samkönade vigslar vill signalera att de inte gör någon skillnad på människor. Alla är lika värda.

De präster som viger par av samma kön ska inte heller bestraffas trots att kyrkan saknar ordning.

– Det har varit ett viktigt steg för Domkapitlet, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

Åstrand talar om ett övergångsskede. Nästa år (2024) väljs ett nytt kyrkomöte.

– Min förhoppning är att den nya sammansättningen i kyrkomötet är sådant att vi kan godkänna samkönade vigslar.

Artikeln stängdes för kommentarer 22.9 kl. 12.20

Diskussion om artikeln