Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vatten slutar klorera vid Sannäs vattenverk

Borgå vatten började klorera det utgående vattnet vid Sannäs vattenverk den 12 september. Det var en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i en av råvattenbrunnarna.


Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Därför avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Hushållsvattnet kan fortsätta smaka och lukta klor under några dygn till.

Relaterat

Svan och barn i vattnet vid en badstrand.

Kisakeskus badstrand i Pojo prickas av hälsomyndigheterna

Kisakeskus tar för få prover.

Karleby kan förse sina grannkommuner med vatten

Invånare i Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Larsmo kan få sitt vatten från Karleby i framtiden. Det är tanken med ett regionalt samarbetsprojekt som är under planering.

Fram till den sista november kan kommuner söka statsunderstöd för projekt som förbättrar säkerheten inom vattenförsörjning och samarbetet mellan olika vattenverk.

Direktionen för Karleby Vatten godkände i slutet av oktober att staden kan fungera som ledare för ett regionalt projekt. Nu har man fört diskussioner med de övriga kommunerna.

För Jakobstads del skulle samarbetet innebära att man övergår från att använda ytvatten ur Esse å till att använda grundvatten ur täkter i Karleby. Vattenkvaliteten i Esse å har varit dålig en längre tid.

Direktionen för Jakobstads Vatten behandlar ärendet på sitt möte på torsdag.

Röd tegelbyggnad.

Jakobstadsborna har rent vatten i kranarna igen – men vad var det egentligen som hände?

I tre veckors tid var järnhalten i vattnet för hög.

Bakterier i vattnet stängde flera bassänger i Jakobstads simhall

Undervisningsbassängen, allaktivitetsbassängen och barnbassängen i Jakobstads simhall har tillfälligt stängts. Detta eftersom rutinmässiga prover visade på förekomst av Pseudomonas aeruginosa-bakterien.

För tillfället är endast stora bassängen och bubbelpoolen, som har eget vattenreningssystem, i användning.

De stängda bassängerna tas inte i bruk förrän vattenkvaliteten är återställd.

Pseudomonas aeruginosa-bakterier får inte förekomma överhuvudtaget i bassängvatten. Bakterien kan ge hudutslag eller inflammation i yttre hörselgången.

På måndag kontrolleras bassängvattnet nästa gång av Miljöhälsan Kallan.