Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs kan få en ny hundpark på åsen

En smal stig omgiven av tallar och lövträd i en skog.
Bildtext Markområdet skulle inte kosta något.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Området precis öster om Ekenäs gamla begravningsplats kan bli en lämplig hundpark. Det anser tekniska nämnden i Raseborg som har bekantat sig med området.

Det krävs en del arbete innan hundparken kan bli verklighet. Det ligger på ett skogsområde vid åsen och det finns en gång- cykelväg bredvid området. Det finns inte någon möjlighet att bygga parkeringsplatser för bilar där.

Tekniska nämnden ställer en rad villkor för att hundparken ska kunna bli verklighet. Nämnden vill att en namngiven förening eller privatperson bär helhetsansvaret och också tar på sig ansvaret för att sköta om hundparken. Staden kan bidra med en liten summa pengar om hundparken grundas och det skulle inte kosta någonting att använda markområdet.

En asfalterad gång- och cykelväg vid en skogsplätt. Det är höst och löv på marken.
Bildtext Det går en gång- och cykelväg vid området.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hundägare har länge efterlyst en hundpark i Ekenäs centrum. Den enda hundparken i Ekenäs ligger i Björknäs och den upprätthålls av Västnyländska hundföreningen.

Orsaken till att frågan nu behandlats av tekniska nämnden är att fullmäktigeledamöterna Marika Törnqvist-Björklund och Dennis Barman från Svenska folkpartiet i maj i år lämnade in en motion om en hundpark eller rastgård i Ekenäs centrum.

Frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.