Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Niinistö i sitt sista tal inför FN:s generalförsamling: ”Har vi lyckats med vår uppgift?”

Uppdaterad 20.09.2023 19:44.
Niinstö inför FN: "Har vi lyckats med vår uppgift?" - Spela upp på Arenan

Kriget i Ukraina, världsbilder på kollisionskurs och klimatförändringen var tre centrala teman som president Sauli Niinistö tog upp i sitt sista tal inför FN:s generalförsamling i New York.

Niinistö inleder sitt anförande inför Förenta Nationernas 78:e generalförsamling med att se tillbaka på sitt första tal inför generalförsamlingen för tio år sedan. Då verkade världen komplicerad, men den har blivit ännu mer komplicerad sedan dess.

FN:s uppgift är enligt presidenten att skapa en konstruktiv anda, att förstå varandra och gemensamt hitta lösningar på utmaningarna medlemsländerna står inför.

– I dag, när jag talar till denna församling för sista gången, måste jag fråga: har vi lyckats med vår uppgift?

– De globala spänningarna är påtagliga och konkurrensen mellan stormakterna accelererar. Olika världsbilder verkar nu vara på kollisionskurs, säger Niinistö.

Kriget i Ukraina får inte bli en till utdragen konflikt

Niinistö lyfter upp hur kriget i Ukraina påminner finländarna om vår egen historia, där vi har kämpat för frihet och självständighet mot en mycket större fiende – till ett högt pris.

Niinistö betonar att kriget påverkar alla, både i praktiken och i teorin. Det går därför inte att kompromissa i fredsfrågan.

– Kriget i Ukraina får inte bli en av de många utdragna konflikter som vi ser runt om i världen i dag. En fred som respekterar Ukrainas suveränitet och territoriella integritet ligger i allas vårt intresse. Det måste vara målet, sa han.

Han konstaterar att det just nu pågår över hundra väpnade konflikter runt om i världen.

Klimatkrisen FN:s mest brådskande uppgift

Utöver det säger Niinistö att FN:s mest brådskande uppgift är att säkerställa en hållbar framtid för allt liv på planeten. Enligt honom är världen inte på rätt spår och han betonar att generalförsamlingen måste ta sina åtaganden på större allvar.

Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är utmaningar som ingen kan undkomma, enligt Niinistö.

– Den gångna sommaren var – återigen – den varmaste som uppmätts. Vi har sett förödande översvämningar, torka och skogsbränder i alla delar av världen. Vi måste förstå att detta är existentiella frågor.

Enligt honom är det viktigt att komma ihåg att klimatförändringen drabbar länder oproportionerligt.

– Klimatförändringen behandlar oss inte lika eller rättvist. De minst ansvariga för den är ofta de som lider mest.

FN skapades för stunder av fara

Niinistö avslutar sitt tal med att hänvisa till FN:s generalsekreterare António Guterres uttalande från i går, om att FN skapades för stunder av maximal fara och minimal enighet.

Han betonar vikten av dialog och diplomati, och säger att FN sett enorma utmaningar under hans tio år som Finlands president, men också gjort konkreta insatser.

– Ändå misslyckas vi ofta med att leverera. Vi bör alla vända blicken mot oss själva för att finna den grundläggande orsaken till dessa upprepade frustrationer. FN är en summa av sina medlemmar. Det är vår uppgift att se till att det här systemet håller måttet. Så att dagens akuta behov tillgodoses. Och att framtidens brännande frågor tas upp i rätt tid.

Niinistö på pressträff: Kritiken mot FN blir starkare

Strax efter Niinistös tal träffade han reportrar på en pressträff, där han bland annat kommenterade den kritik som lagts fram mot FN internt och externt.

Enligt honom växer sig en självkritik nu allt starkare inom FN, eftersom medlemsländerna anser att man inte når resultat. Det gäller särskilt i fråga om FN:s säkerhetsråd.

Sammanlagt har FN lyckats uppfylla 15 procent av sina mål för den här perioden. Halva perioden har gått, så det börjar bli bråttom, enligt Niinistö. Det är särskilt i miljöfrågor som man misslyckas nå målen.

– Medborgarna känner nog hettan, men inte beslutsfattarna, citerar Niinistö Guterres från i går.

På Svenska Yles fråga om ifall Niinistö upplevt någon trötthet i fråga om det fortsatta stödet till Ukraina svarar han så här:

– Jag har inte märkt av det. Finland har gett olika stödpaket till Ukraina och stödet fortsätter. Våra nordiska vänner är på samma linje. Här i USA har man hört några motsatta åsikter, men majoriteten är klart för ett starkt fortsatt stöd.

Niinistö säger ändå att det är värt att notera att G20-länderna ändrade sitt uttalande i fråga om Ukraina och Ryssland i år. Det blev mer urvattnat än i fjol.