Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Vi blir fattigare nästa år – därför ökade statens väntade underskott med 1,4 miljarder euro på en knapp månad

Uppdaterad 23.09.2023 12:36.
Finansministeriets budgetchef Mika Niemelä poserar utanför Statsrådsborgen.
Bildtext Finansministeriets budgetchef Mika Niemelä oroar sig inte även om statens väntade underskott nästa år kan öka med 1,4 miljarder euro på bara några veckor.
Bild: Markku Pelkonen / Yle

I slutet av augusti räknade Finansministeriet med att statsbudgeten för nästa år har ett underskott på 10,1 miljarder euro. Nu har underskottet ökat till 11,5 miljarder.

Mika Niemelä som är budgetchef på Finansministeriet säger att det beror på förändringar i de väntade skatteinkomsterna.

– Ännu för tre veckor sedan byggde bedömningen av det ekonomiska läget på prognoser från början av juni.

Nu har Finansministeriet tagit fram nya siffror. Enligt dem kommer statens skatteinkomster nästa år att vara ungefär 1,4 miljarder lägre än man räknade med ännu i augusti.

– När den ekonomiska prognosen blir sämre sjunker nästan alla typer av väntade skatteinkomster.

Det sänker statens totala inkomster från inkomstskatter och kapitalskatt med ett par hundra miljoner euro.

– Inkomsterna från mervärdesskatten sjunker med över trehundra miljoner euro och så vidare, säger Niemelä.

Regeringen presenterade sitt budgetförslag för nästa år – vi förklarar hur det påverkar dig - Spela upp på Arenan

Som vanligt har också den här regeringen gjort en del justeringar i budgetmanglingen. Men det har bara lett tilläggsutgifter på drygt 100 miljoner.

– Främst beror underskottet ändå på sjunkande skatteinkomster, säger Mika Niemelä.

Sparmålen kan ännu förverkligas

Man kunde tro att det växande underskottet skulle väcka oro på Finansministeriet. Regeringens löften att bromsa ökningen av skuldsättningen bygger på krav från Finansministeriet.

Det var ursprungligen Finansministeriets tjänstemän som slog larm om hur statsskulden hade skenat iväg under coronakrisen. Det var de som slog fast att skuldsättningen borde minskas med sex miljarder euro.

Det var deras krav som Samlingspartiet lyfte fram i sin valkampanj och som styrde Orpos val av partier som fick komma med i vår nuvarande regering.

Nu presenterar regeringen sin första budget, och skuldsättningen accelererar i stället för att bromsas in.

Men Mika Niemelä tar läget med ro.

– Regeringsprogrammet gäller hela den offentliga skulden, och statens skuldsättning är bara en del av den. Av de totala sex miljarderna är två miljarder sysselsättningsåtgärder som förbättrar sysselsättningsgraden. Om de förverkligas planenligt kommer de småningom att börja minska statens underskott.

Nästa prognos kommer att se annorlunda ut

Om sysselsättningen gradvis förbättras kommer det att minska på statens underskott. Mika Niemelä säger ändå att ministeriet ännu inte kan beakta det i sina prognoser. Han påpekar också att prognoser alltid ändras med tiden.

– Vi kommer att få en ny prognos i december. Den kommer att se annorlunda ut än den vi har idag.

Finansministeriet utgår från att vi nu har kort lågkonjunktur.

Nu gäller det enligt Mika Niemelä att följa med hur regeringsprogrammet förverkligas.

– Vi måste förbereda oss på att det kan behövas ytterligare sparbeslut om det börjar se ut som om regeringen inte kommer att nå sitt sparbeslut på 6 miljarder euro.

Finansministeriet utreder för tillfället hurdana åtgärder då kunde komma i fråga.

På tisdagen utgick regeringen från att den rätta tidpunkten att avgöra om det behövs ytterligare sparbeslut är vid regeringens halvtidsöversyn på vårvintern 2025.