Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Patienten ska känna sig trygg i det nya psykiatriska sjukhuset i Åbo: ”En människa som är rädd är som farligast”

Visionsbild av Åbos nya psykiatriska sjukhus.
Bildtext Såhär ser visionsbilden av Åbos nya psykiatriska sjukhus på Kinakvarngatan 13 ut.
Bild: VSSHP /arkkitehtitoimistot Kontukoski, Tähti-Set ja Raami Arkkitehdit.

Patienterna har varit med och planerat det nya psykiatriska sjukhuset som byggs i Åbo. Modern psykiatrisk vård samt säkerhet för både patienter och personal har varit i fokus under planeringen.

Specialiserad sjukvård inom psykiatrin kommer fortsättningsvis att finnas i Salo, Loimaa och i Nystad, men enheterna i Åbo, Halikko och Kuppis enheter centraliseras till ett nytt sjukhus i Kuppis på Kinakvarngatan 13.

Den första delen av Åbo universitetscentralsjukhus, ÅUCS, psykiatriska sjukhus blir färdig i slutet av augusti 2024 och verksamheten i den nya byggnaden inleds i november 2024.

Enligt Egentliga Finlands välfärdsområde kommer sjukhuset att bli det modernaste psykiatriska sjukhuset i Europa.

Rummen blir större än tidigare, 27 kvadratmeter, och de är till för endast en patient. Rummen utrustas också med sensorer så att personalen till exempel vet när patienten går ut ur rummet. I och med förändringen kommer säkerheten bli bättre för både patienten och personalen, säger Nadine Karell, som är kommunikationsexpert i välfärdsområdet.

– Rummen möjliggör att personalen på ett helt annat sätt kan ha koll på vad som händer i patientens rum, också nattetid, säger Karell.

Minska isolering och fastspänning av patienter

Målsättningen är att sjukhuset ska minska tvångsmässig vård med 50 procent fram till år 2026. Det här gör man bland annat genom att ha isoleringsrum där patienten och skötaren är tillsammans hela tiden.

– Vi satsar på att patienten hela tiden ska få kontakt med personalen. Då minskar patienternas aggressiva eller stressande beteenden. Genom kontakt undviker vi tvångsmässig vård, säger Jyrki Heikkilä, direktör vid ÅUCS Psykiatri.

Tre sängar nära varandra i samma rum.
Bildtext Så här ser de nuvarande patientrummen ut. Flera patienter har delat på ett rum.
Bild: ÅUCS

Tidigare har man satt till exempel våldsamma patienter i isoleringsrum, men då har skötaren inte kunnat vara med. De övriga patientrummen har varit trånga och flera patienter har varit i samma rum, säger Heikkilä.

– Det lugnar inte ner patienten, utan tyvärr tvärtom. Vi har haft en del dåliga situationer.

Rädslan gör patienten farlig

Patienterna har varit med i planeringen av sjukhuset redan i ett tidigt skede. De har till exempel fått planera rum och föreslagit förbättring på saker.

Organisationerna inom mentalvård och missbruksvård kommer ha en egen lokal i sjukhuset som på finska kallas Laituri, på svenska Bryggan. Lokalen placeras i entrén till sjukhuset och den ska vara öppen för patienter och närstående att besöka.

Visionsbild av Åbos nya psykiatriska sjukhus i riktning från Joukahaisenkatu.
Bildtext Visionsbild av Åbos nya psykiatriska sjukhus i riktning från Joukahainengatan.
Bild: VSSHP/ arkkitehtitoimistot Kontukoski, Tähti-Set ja Raami Arkkitehdit

Eeva Siivonen är erfarenhetsexpert och verksamhetsledare för delegationen för Egentliga Finlands organisationer som jobbar med mental hälsa och missbruk. Hon ser fram emot att man kan erbjuda modern psykiatrisk vård i det nya sjukhuset.

– En människa som är rädd är som farligast. Då man är rädd börjar man försvara sig och kan uppföra sig aggressivt. Att minska tvångsåtgärder betyder att människan känner sig trygg.

Diskussion om artikeln