Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Finländare skeptiska till AI – endast 15 procent litar på AI-tjänster

Barn som håller i en mobiltelefon och tittar på en video på Tiktok.
Bildtext Endast 20 procent av finländarna litar på digitalt innehåll på sociala medier, visar enkät.
Bild: Sanni Isomäki / Yle

Finländare upplever sig säkra och trygga i den digitala miljön, men många förhåller sig skeptiskt till AI-tjänster. Det visar en färsk enkät som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade i dag.

Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker, enligt enkäten.

Omkring 28 procent uppger ändå att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret.

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ligger ökad nätbrottslighet bakom förändringarna i förtroendet.

Finländarna litar mest på digitalt innehåll som produceras av myndigheter.

Majoriteten av finländarna litar mycket eller ganska mycket på det digitala innehållet som inhemska nyhetsmedier och företag producerar. 20 procent litar på digitalt innehåll på sociala medier.

Expert: AI ännu okänt för många

I resultaten framkom också att endast 15 procent av respondenterna litar mycket eller ganska mycket på det innehåll AI-tjänster producerar. Det var första gången enkäten hade med frågor om förtroendet för AI.

Yngre litar mer på AI än äldre: 27 procent av 18–24-åringarna uppgav att de litar på AI-tjänster, medan endast sju procent av 65–74-åringarna uppgav att det gör det.

”De lättanvända och avgiftsfria AI-tjänsterna blev tillgängliga för allmänheten först i slutet av förra året. Det är alltså fråga om tjänster som fortfarande är nya och okända för många. Förtroende byggs upp genom information och erfarenhet, vilket många helt enkelt ännu inte har hunnit få”, säger Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i ett pressmeddelande.

70 procent behöver mer kompetens

Drygt en fjärdedel (28 procent) av respondenterna uppgav att de fått ganska mycket eller mycket information om hur artificiell intelligens kan utnyttjas på ett säkert sätt, medan drygt hälften (69 procent) sa att de upplever att de har fått ganska lite eller ingen information alls.

I enkäten framkom också att allt fler är intresserade för utbildning i digital säkerhet.

70 procent uppgav att de behöver mer kompetens för att lösa störningar i digitala tjänster eller på digitala enheter.

1 000 över 18-åriga finländare svarade på enkäten. Datainsamlingen gjordes i augusti i år.