Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

THL slår larm: Många elever och studerande har ont i kroppen – samtidigt som ångesten ökar

Tom gunga på en skolgård.
Bildtext Ångesten bland elever och studerande i årskurs 8–9 och på andra stadiet har inte minskat efter coronapandemin.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Ungefär var fjärde elev i årskurs 8 och 9, och första och andra årets studerande vid gymnasier eller yrkesläroanstalter upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt.

Andelen elever och studerande som upplever sitt hälsotillstånd som medelmåttligt eller dåligt har ökat, visar Institutet för hälsa och välfärds (THL) färska undersökning Hälsa i skolan 2023.

De här resultaten stöds av undersökningar från tidigare år, som visar att allt fler unga mår allt sämre. Men undersökningen bjuder också på några nya uppgifter.

Skolfrånvaron har ökat och allt fler unga har fysiskt ont

Fler än var tredje elev i årskurs 8 och 9 uppgav att hen har varit frånvarande från skolan minst en gång om månaden på grund av sjukdom.

I institutets tidigare undersökningar från 2017 och 2019 talade endast var fjärde elev om regelbunden sjukfrånvaro.

Den ökade frånvaron kan bero på att man har lärt sig vara försiktig under coronapandemin, uppger experter vid institutet. Tröskeln för att stanna hemma även vid lindriga symtom kan alltså ha blivit lägre.

En oroväckande nyhet är att allt fler unga uppger att de känner fysisk smärta på olika ställen i kroppen.

Också den här trenden har varit stigande sedan 1990-talet, men mättes i den här undersökningen för första gången i våras. Värk i huvudet, nacken, axlarna och benen var vanligast bland elever i grundskolan.

Insitutet för hälsa och välfärd slår larm om att den här trenden bör stävjas så snabbt som möjligt.

Det här eftersom tidigare undersökningar visat att smärta i ungdomen varslar om kronisk smärta, affektiva problem och svag funktionsförmåga i vuxen ålder.

Mer mobbning i skolorna – också våld och trakasserier

År 2021 visade institutets föregående enkät att ångesten ökat bland flickor i årskurs 8 och 9, och de färska siffrorna visar att ångesten har blivit vanligare.

Ungefär en tredjedel av flickorna i årskurs 8 och 9, i gymnasiet och vid yrkesläroanstalter upplevde ångest i våras, medan inte ens var tionde pojke i samma ålder upplevde ångest.

I den föregående enkäten mättes också mobbning i skolan för första gången och nu har det också blivit klart att det är vanligt med mobbning, våld och trakasserier.

I november i fjol uppgav Institutet för hälsa och välfärd att sex procent av eleverna i årskurs 8 och 9 hade blivit utsatta för mobbning av en lärare eller vuxen i skolan åtminstone en gång i veckan.

Nu uppger 14 procent av eleverna i de årskurserna att de har blivit mobbade av en vuxen, oftast en lärare.

Antalet personer som upplever mobbning minst en gång i veckan har också ökat i alla åldersgrupper.

Nästan hälften av flickorna i årskurs 8 och 9 har också upplevt sexuella trakasserier i skolan, medan över 20 procent av pojkarna i samma ålder oftare upplevde fysiska hot.

Ångesten hänger kvar men vardagsrutinerna hjälper

Trots att ångesten inte har mattats av efter coronapandemin har allt fler unga vardagsrutiner som hjälper dem att må bättre.

Andelen unga som sover minst åtta timmar om nätterna på vardagar har ökat något i alla åldersgrupper efter år 2021.

Ändå uppgav en tredjedel av högstadieeleverna och nästan hälften av både gymnasie- och yrkesstuderande att de sov mindre än åtta timmar på vardagar, men de flesta upplever ändå att de sover tillräckligt.

En annan positiv nyhet är att andelen unga som motionerar minst en timme per dag också har ökat något jämfört med den föregående enkäten för två år sedan.

Coronapandemin spökar än

Enligt enkäten uppger ändå en stor del av barnen och de unga att de mår bra, är nöjda med sina liv och har en vardagsrytm.

De som mår dåligt belastas däremot av flera faktorer, så som sjukdom, ångest, mobbning och social fobi, bakom vilken flera bakgrundsfaktorer kan finnas.

Fast coronatiden försämrade tillgången till vårdtjänster i skolor och på läroanstalter ska besöken hos hälsovårdstjänsterna ha nått samma nivåer som innan pandemin.

Ändå har besöken hos tjänsterna inte ökat i proportion med att det psykiska illamåendet har ökat.

Institutet för hälsa och välfärd menar att det som nu behövs är ett intensivt samarbete från både skolgemenskapen och hälsovårdstjänsterna för att vända på de negativa trenderna.

260 000 elever och studerande från flera årskurser deltog i undersökningen i våras.