Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén avgår – förvaltningschefen blir tillfällig stadsdirektör

Uppdaterad 22.09.2023 06:11.
Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Bildtext Stadsdirektör Patrik Nygrén hann sköta uppdraget som stadsdirektör i drygt åtta år.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Patrik Nygrén har varit stadsdirektör i Pargas sedan 2015, men hans sätt att sköta sitt arbete har kritiserats redan i flera år. På torsdagen blev det klart att han avgår.

Tidigare i veckan kunde vi rapportera om flera politiker i Pargas som ansåg att Patrik Nygrén borde avgå som stadsdirektör.

Men det här är inte första gången som missnöjet med Nygrén har diskuteras i offentligheten. För drygt två år sedan då sittande stadsfullmäktige inledde sitt arbete kunde Yle Åboland rapportera om ett utbrett missnöje gentemot stadsdirektören.

Enligt bekräftade uppgifter har stadsstyrelsen upprepade gånger diskuterat med Patrik Nygrén om det sätt han valt att sköta sitt uppdrag som stadsdirektör. En stor stötesten verkar ha varit den nya organisationen som Pargas stad tog i bruk vid årsskiftet.

Inga tjänstefel eller större dramatik bakom beslutet

– Vi har fört en god dialog och väldigt konstruktiva diskussioner med varandra en längre tid och det handlar om olika syn för hur vi ska leda kommunen framöver, säger stadsstyrelseordförande Gilla Granberg, SFP.

Enligt Granberg är det ledsamt att det nu slutade så här med det ligger ingen större dramatik bakom processen som ledde fram till att Patrik Nygrén beslöt sig för att avgå.

Ljushårig, leende kvinna.
Bildtext Stadsstyrelseordförande Gilla Granberg anser att allt har sin tid och nu var slutresultatet att det är bäst om stadsdirektören avgår.
Bild: Carmela Johansson / Yle

– Inte kan man säga att det bara är solsken och glass i den situation vi befinner oss idag, säger Granberg. Det har varit många och långa diskussioner om hur allt ska skötas och det är ledsamt att det gick så här och vi går skilda vägar men allt har sin tid ibland.

När tar Patrik Nygréns arbetsplikt slut?

– Vi filar ännu på de sista detaljerna men om en vecka jobbar han inte längre hos oss, säger Granberg. Fram tills dess hinner han förbereda förvaltningschefen om allt som nu ska skötas då han lämnar.

Förtroendekrisen blev för hård knut att lösa

De politiker som Yle Åboland den senaste veckan har diskuterat med har alla betonat att det inte längre finns förtroende för stadsdirektören. Politikerna som alla vägrat säga något offentligt under eget namn har uttryckligen lyft fram att det inte handlar om en enskild händelse som lett fram till detta, utan att det handlar om en helhet och att det inte längre finns någon annan utväg än att staden börjar se sig om efter en ny stadsdirektör.

Stadsdirektör Patrik Nygrén höll nyss sitt tacktal till personalen där han informerade dem om att han avgår.

Stadsdirektörsavtalet gäller

I ett pressmeddelande från Pargas stad skriver staden att stadsdirektören säger upp sig från och med 30 november och att stadsdirektörsavtalet tillämpas.

– Jag har under hela min tid haft ambitionen att överbygga åsiktsskillnader och skapa förtroende till de förtroendevalda. I det arbete som pågått sedan våren för att utveckla kommunikation och samarbete har jag haft personalens stöd, säger Nygrén i pressmeddelandet. På grund av det politiska klimatet, finns det inte förutsättningar för att fortsätta.

Äldre man i glasögon på ett kontor.
Bildtext Patrik Nygréns arbetsplikt tar slut om drygt en vecka. Efter det har han ännu inga konkreta planer.
Bild: Jesper Alm / Yle

Enligt Nygrén blir det i längden ohållbart i rollen som stadsdirektör att bemöta kritik, som är diffus och ibland anonym till sin karaktär.

– För att kunna fortsätta satsa hundra procent på kommunens bästa krävs det ömsesidigt förtroende, säger Nygrén. Därför är det dags för mig att dra mina egna slutsatser.

Har du alls förståelse för den kritik som politiker ibland anonymt kommit med i olika forum?

– Nej, jag har ingen förståelse för sådan kritik och det är också mycket svårt för mig att bemöta den sortens kritik.

Nygrén har skött uppdraget i mer än åtta år nu och säger själv att det nu är det dags för mig att ge över stafettpinnen till någon annan och söka mig till nya utmaningar.

– På åtta år har staden tagit stora steg framåt och genomgått stora förändringar. Omvärlden har förändrats kanske mer än under någon period tidigare och Pargas har lagt sina kort rätt väl, säger Nygrén. Den här utvecklingen har jag varit med och skapat.

Enligt uppgifter till Yle Åboland ger stadsdirektörsavtalet Patrik Nygrén en uppsägningstid på två månader och dessutom sex månaders full lön.

– Det här avtalet skiljer sig inte från andra liknande avtal i andra städer eller kommuner, säger Nygrén. Det brukar dessutom finnas sådana som sedan kan användas vid den här sortens situationer.

Förvaltningschefen blir tillfällig stadsdirektör – åtminstone för en tid

Enligt Pargas stads förvaltningsstadga är det förvaltningschefen som är stadsdirektörens ställföreträdare. Det betyder att det nu blir förvaltningschef Hanna-Maria Grandell som tar över ansvaret som stadsdirektör fram tills dess att Pargas hittar en ny stadsdirektör.

Hanna-Maria Grandell står vid sin cykel. En pojke på cykel cyklar förbi.
Bildtext Arkivbild. Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell blir tillfällig stadsdirektör i Pargas.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Grandell har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare och fungerade som ställföreträdande kommundirektör i Kittilä i tre månaders tid i början på år 2021.

Stadsstyrelsen ska på sitt möte den 2 oktober diskutera hur staden nu går vidare i frågan. Då ska man också besluta i vilken ordning en ny rekryteringsprocess inleds och vem som ska sitta i expertgruppen.

– Det finns många öppna frågor som vi nu måste diskutera, säger stadsstyrelsens andra viceordförande Markku Orell, Samlingspartiet. Utan att föregå processen så anser jag att Pargas stad behöver en person som är kunnig i rättsliga frågor och har en stark juridisk kännedom.

Men Orell säger till Yle Åboland att många saker ännu är oklara eftersom Nygréns besked att avgå är så färskt.

En äldre man med glasögon.
Bildtext Andra viceordförande i stadsstyrelsen Markku Orell, Samlingspartiet, hoppas att den följande personen som leder Pargas stad har ett starkt juridiskt kunnande.
Bild: Carmela Johansson / Yle

– Förvaltningsstadgan är tydlig då det gäller vad som sker då stadsdirektören är borta och det är nu förvaltningschefen som sköter uppdraget, säger Orell. Åtminstone tillfälligt.

Enligt Orell har stadsfullmäktige ändå möjlighet att utse en helt annan person som fungerar som tillfällig stadsdirektör nu då Patrik Nygrén valt att säga upp sig.

– Efter den 30 november är det fullmäktiges sak att välja vem som ska leda staden fram tills dess att en ny stadsdirektör hittas, säger Orell. Det är helt i fullmäktiges händer om man anser att det finns skäl till att utse någon annan men jag vill inte föregå dessa diskussioner något mer.

Så förstår jag dig rätt att det kan bli någon annan än Hanna-Maria Grandell som väljs som tillfällig stadsdirektör?

– Det är helt upp till fullmäktige att välja den person som ska vara tillfällig stadsdirektör och vem man vill ha, säger Orell. Mycket beror på hur stadsstyrelsen nu väljer att sköta ärendet och ännu finns det som sagt tyvärr många öppna frågor.

Diskussion om artikeln