Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jordbrukarna tackar för regeringens budgetförslag

Regeringen riktar tilläggsfinansiering i budgeten för 2024 för att främja övergången till grön energi på gårdarna, underlätta likviditeten för de allra mest utsatta gårdarna och stödja de unga odlarna.

Det föreslås 18 miljoner euro till energiinvesteringar och 15 miljoner euro i likviditetslån till de mest utsatta gårdarna. Dessutom föreslås 7 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering till unga jordbrukare utöver EU:s beviljade krispaket på drygt 4 miljoner euro.

Men det går att göra mera, enligt Svenska lantbruksproducenters centralförbund och ordförande Mats Nylund.

– Det behövs revideringar av konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling, säger Nylund.

Relaterat

Kor i fähus.

Efter nyår har Finland ingen djurskyddsombudsman

Regeringen har valt att lägga ner tjänsten som djurskyddsombudsman. Uppdraget har varit tidsbundet och har slaktats också tidigare.

En man som tittar in i kameran medan han håller i en sockerbeta.

Antalet sockerbetsodlare har ökat under året: ”Det är aldrig fel att ha roligt på jobbet”

Sockerbetsodlarna har ökat men det finns ännu plats för fler

Taj Mahal syns som en skugga genom ett tjockt grått dis.

Indiska småbrukare bränner åkerstubb varje år – luftkvaliteten tar stryk

Bilbegränsningar införs i Delhi för att förbättra luften.

vassa i vind

Djurgård i skärgården ska förvara gödsel högre upp på land

Gård finns i närheten av ett känsligt vattendrag.

Borgå får ny grundvattenskyddsplan

Arbetsgruppen som jobbar med den nya planen har medlemmar både från nationella och regionala organ.

Just nu samlar gruppen data, gör fältbesök och kartlägger verksamheter som kan utgöra risk för grundvattnet.

Grundvattnets kvalitet kan påverkas av skadliga ämnen som läcker in i marken, extrema väderförhållanden, jordbruk och marktäkt.

Borgå Vattens råvatten utgörs av grundvatten och konstgjort grundvatten.

Den senaste grundvattenskyddsplanen är från 2010. Syftet med skyddsplanen är att trygga tillgången på grundvatten.