Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brottsofferjouren hoppas utbildning ska ge fler frivilligarbetare: ”Så länge man har empati och en vilja att hjälpa så är man lämpad”

Nathalie Wingren tittar in i kameran och ler.
Bildtext Nathalie Wingren önskar att stödet för brottsoffrer ska vara lättillgängligt och att alla ska ha möjlighet att få stöd på svenska.
Bild: Yle / Chanette Härus

Brottsofferjouren får allt fler klienter, vilket betyder att behovet av frivilliga och stödpersoner i Österbotten ökar. Speciellt i Jakobstadsregionen är behovet stort.

Under de senaste fyra åren har antalet människor som behöver hjälp av Brottsofferjouren fördubblats. Framförallt sexualbrottsoffren och kvinnor som utsatts för våld i sitt parförhållande har ökat, vilket har lett till ett ökat behov av frivilligarbete.

– Frivilliga är vår absolut viktigaste resurs och behövs på många olika plan, säger Nathalie Wingren som är handledare för den svenskspråkiga servicen vid Brottsofferjouren Vasaregionen.

För att råda bot på bristen på frivilliga ordnas det en, drygt en och en halv månad lång, svenskspråkig utbildning i frivilligarbete för Brottsofferjouren med start den första november.

De frivilliga fungerar främst som stödpersoner för brottsoffren, anhöriga och vittnen under rättsprocessen. Förutom det svarar de även i jourtelefonen och i chatten på Ärligt Talat, som Brottsofferjouren gästar varje måndag.

Det är också viktigt att man som frivillig har sitt eget liv i balans och inte nyligen själv varit brottsoffer.

Enligt Wingren kan i princip vem som helst söka till utbildningen.

– Man behöver inte ha någon särskild professionell bakgrund eller utbildning. Så länge man har empati och en vilja att hjälpa så är man lämpad.

Arbetet som frivillig på Brottsofferjouren kräver ändå en hel del tid av frivilliga. Många av de rättegångar och myndighetsmöten, då offren behöver en stödperson, sker dagtid på vardagar.

– Det är också viktigt att man som frivillig har sitt eget liv i balans och inte nyligen själv varit brottsoffer.

Behovet extra stort i Jakobstad

Under utbildningens gång går man igenom olika typer av brott som man kan stöta på under sitt arbete som frivillig. Man går även igenom krisarbete, hur man samtalar och hur Finlands rättsprocess fungerar.

– Vi har en ganska komplicerad rättsprocess i Finland och eftersom man fungerar som stöd för offret genom hela rättsprocessen kan det hända att man fungerar som stödperson i flera år, säger Wingren.

Wingren hade gärna sett ett tiotal fler frivilliga i hela Österbotten. Även om Brottsofferjouren är stationerad i Vasa sträcker sig hela området från Karleby till Kristinestad.

– Det är bra om man vid behov kan ta sig till Vasa, men man kan vara bosatt var som helst i Österbotten och speciellt i Jakobstadsregionen är behovet av fler frivilliga extra stort.

Mörkertalet fortfarande stort

Att våldet och sexualbrotten ökar är något som Wingren ser som en skrämmande utveckling. Varför klienterna hos Brottsofferjouren har ökat så markant under de senaste kan bero på flera olika faktorer.

– I polisens rapport framkommer det att brottsligheten ökar, speciellt bland unga. Men man kan också fundera på om det verkligen är brotten som ökar eller om vi har fått mer synlighet, jag tror att det är en blandning av båda.

Oavsett var i Finland man befinner sig ska man ha rätt till stöd på svenska. Mitt mål är att offren inte ska känna att de är ensamma, utan få stöd då de behöver det

Wingren önskar att stödet för brottsoffren ska vara lättillgängligt och att alla ska ha möjlighet att få stöd på svenska.

– Jag vill att det ska vara stabilt. Oavsett var i Finland man befinner sig ska man ha rätt till stöd på svenska. Mitt mål är att offren inte ska känna att de är ensamma, utan få stöd då de behöver det.

Wingren tror ändå att tröskeln för att våga prata om och anmäla det brott man varit med om har blivit lägre. Den nya sexualbrottslagen som togs i bruk vid årsskiftet kan även ha ett finger med i spelet.

– Trots det vet vi att mörkertalet fortfarande är stort och många känner skam och skuld.

Ett givande arbete

Den som är intresserad av att delta i utbildningen till frivilligarbetare kan anmäla sig fram till den sista september på Brottsofferjourens hemsida, www.riku.fi och välja svenska, därefter får man fylla i en ansökningsblankett.

– Vi har trestegsrekrytering med personliga intervjuer så att vi hittar rätt människor på rätt plats, säger Wingren.

Arbetet som frivilligarbetare är oavlönat, men Brottsofferjouren ersätter eventuella resekostnader.

– Man får mycket gemenskap på köpet och det är ett arbete som ger en mycket tillbaka.