Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Museikortet en framgångssaga som medfört miljontals fler besök per år och fördubblat museernas biljettintäkter

Besökare på Amos Rex.
Bildtext Amos Rex i Helsingfors centrum är Finlands femte mest besökta museum med över 241 000 besökare förra året. Sedan 2015 har antalet besökare på museerna i landet ökat med hälften.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

I mitten av september användes Museikortet för tionde miljonte gången. Kortets betydelse har varit enorm sedan starten för åtta år sedan, både sett till besökarantal och branschens inkomster.

Redan då augusti övergick i september slogs förra årets rekord i användning av Museikortet, och kring två miljoner besök på museer har gjorts med kortet hittills i år. Över 10 miljoner besök med kortet har det blivit, jubileumsbesökaren var Anne Miller som traskade in i Ateneum den 13 september.

Museikortets popularitet är tydlig, säger Pekka Impiö, vd för bolaget som administrerar kortet.

– Vi har nu runt 300 000 årliga användare, och det bästa är ju att de används! Vi har nästan 370 museum som kortet fungerar hos. Det har varit en succé på alla sätt, säger Impiö.

Impiö förklarar att det totala besökarantalet på Finlands museer innan kortet lanserades 2015 var ganska statiskt, kring fem miljoner per år. Sedan dess har antalet stigit till närmare sju miljoner besök per år. Över hälften är så kallade betalande besök, resten är studiebesök och skolklasser och dylikt.

Kolumner som visar hur antalet besök har utvecklats genom åren.

Enligt Impiö har Museikortet bevisligen lockat fler människor att gå på museum.

– Vi vet från våra enkäter att folk tack vare Museikortet tänker att man kan kila in sig på ett museum enkelt, till och med på lunchpausen om det behövs.

Också mindre museum gynnas. Fiskars museum i Raseborg har till exempel nästan fördubblat sitt besökarantal det senaste decenniet, från femtusen till närmare tiotusen. Borgå museum hade 17 000 besökare 2014, förra året över 36 000.

Alla har förstås inte gynnats lika mycket av de senaste årens museum-boom, och tillväxten är delvis koncentrerad till södra Finland sett till Museiverkets statistik.

”Vissa vände i dörren då vi inte använde kortet”

De senaste tillskotten i kortets växande familj är bland annat nya konstmuseet Chappe i Ekenäs, Amos Andersons hem i Helsingfors, Polismuseet i Tammerfors och tre nya utställningsutrymmen tillhörande regionmuseet K.H.Renlunds museum i Karleby.

Ett museum som kom med mindre än ett år efter lanseringen är Villa Gyllenberg på Granö i västra Helsingfors. Publik- och programansvariga Siiri Oinonen minns att Museikortets kraft klarnade hastigt då grannhuset, Didrichsens konstmuseum, tog i bruk kortet innan dem.

– Museikortet togs i bruk maj 2015, och vi hoppade inte genast med utan vi tänkte att vi avvaktar lite – men Didrichsens hoppade genast med. Väldigt snabbt blev det tydligt där på hösten att det är ett fungerande system, då vi fick besökare som hade besökt Didrichsen med Museikort och när vi inte hade kortet i bruk så vände de i dörren och sa att ”vi kommer inte då”, berättar Oinonen.

Porträttbild på Siiri Oinonen som tittar in i kameran.
Bildtext Siiri Oinonen är publik- och programansvarig på Villa Gyllenberg.
Bild: Villa Gyllenberg/Tomi Parkkonen

Enligt Oinonen är kring 70 procent av besökarna nuförtiden utrustade med Museikortet. Förra året besökte nästan 23 000 betalande besökare Villa Gyllenberg jämfört med 14 500 för fem år sedan, enligt Museiverkets statistik.

Att vara granne med ett annat konstmuseum är positivt, säger Oinonen, då Granö trots sin skönhet ligger lite avlägset, så många besökare slår gärna två flugor i en smäll, speciellt om de har Museikortet.

Men är det då införandet av Museikortet som ensamt ska få äran för Villa Gyllenbergs och museernas framgångar?

– Inte enbart, jag skulle säga att det är summan av flera saker. Vi har utvecklat vår utställningsverksamhet mycket de senaste tio åren och har satsat mycket på programverksamhet och utvidgat öppethållningstiderna, så det är många saker som påverkar – också Museikortet, säger Oinonen.

Foto av Werner von Hausens tavla "Terrass utanför ett hus på Capri".
Bildtext Den här hösten fram till januari ställer Villa Gyllenberg ut verk av Helsingforsfödda Grankullakonstnären Werner von Hausen. På bilden en tavla från Capri 1929.
Bild: Matias Uusikylä / Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Pekka Impiö tror också på en samverkan mellan flera faktorer. Mer besökare, ett ökat intresse och mer pengar innebär både möjligheter och intresse för att bjuda på bättre utställningar.

– Vi ser att de investeringar som museerna har gjort i utställningar och samlingar har ökat från cirka 14–15 miljoner euro innan Museikortet till runt 20 miljoner idag, säger Impiö.

Fördubblade inkomster helt på marknadens villkor

Museikortet säljs av ett företag som ägs av Museiförbundet (Museoliitto), en förening vars enda uppgift är att bevaka museibranschens intressen.

De inkomster som museerna får genom Museikortet är betydande. Museikortsintäkterna går, efter administrationskostnader, i sin helhet till de deltagande museerna baserat på besökarmängder.

De tio mest besökta museerna år 2022.

Det innebär så klart att det finns de som vinner mer än andra, men den totala potten är i dag kring 14 miljoner per år.

– I och med Museikortet har museernas sammanlagda biljettintäkter fördubblats, och därtill kommer intäkter från museernas butiker, säger Pekka Impiö.

– Och det här är pengar rakt från marknaden, inga offentliga stödpengar, påpekar Impiö.

Har Museikortet påverkat din relation till museer? Kommentera gärna om du har en egen erfarenhet av Museikortet!

Diskussion om artikeln