Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många fångar visar symptom på ADHD

Helsingin vankilan ulkoilualue
Bildtext Gården innanför fängelsegallren vid Helsingfors fängelse.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Fångar har ofta sämre hälsa än befolkningen i snitt. Odiagnosticerad ADHD kan leda till problem som ökar risken att hamna i fängelse.

En färsk undersökning om fångars hälsa och välfärd visar att väldligt många fångar verkar lida av ADHD, som bland annat orsakar koncentrationssvårigheter.

Undersökningen är den mest omfattande kartläggningen av fångars hälsa som har gjorts på femton år.

I undersökningen deltog 403 manliga fångar och 126 kvinnliga fångar, och av dem hade 46 procent av männen och 43 procent av kvinnorna symptom som passar in på ADHD.

Funnits tecken redan i barndomen

Intervjuer med fångarna visar att tecken på ADHD ofta har funnits redan i barndomen.

– Det här är något man borde identifiera och försöka påverka redan i ett tidigare skede. Då kanske man kunde förhindra att de här personerna hamnar in i en brottsspiral, säger överläkaren Mika Rautanen som ledde undersökningen.

Undersökningen gjordes i samarbete mellan mellan Institutet för hälsa och välfärd THL, Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Målet med undersökningen är att få information om fångarnas hälsa, förebygga sjukdomar och kartlägga anhopningen av svåra sociala problem.

Fångar vid både slutna och öppna anstalter deltog i hälsoundersökningar och intervjuer.

Skadade tänder och överraskande optimism

Många fångar hör till den grupp finländare som har sämst hälsa. De behöver oftare mera social- och hälsovårdstjänster än befolkningen i snitt.

Nästan nio av tio fångar har haft problem med alkohol eller droger. En tredjedel av fångarna uppgav att deras tänder skadats på grund av våld och två av fem hade skadat tänderna på grund av en olycka.

Samtidigt som fångarnas hälsa är sämre än befolkningen i snitt ser fångar överraskande ljust på sin framtid.

De förväntar sig att de själva inte ska hamna i fängelse igen och att de kommer att klara av att hitta bostad, jobb och en vanlig vardag med familj.

– De visar stor optimism, som står i konflikt med verkligheten. Det här är ett intressant resultat som vi kanske ska fördjupa oss mera i, säger Mika Rautanen.