Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brister i Freyr Battery:s miljökonsekvensbedömning för battericellfabriken i Vasa

Skiss av Gigavasa-området.
Bildtext Freyr battery planerar bygga två fabriker i Vasa. En ska tillverka battericeller och en andra ska tillverka katodmaterial.
Bild: Kind Company

Den omfattande miljökonsekvensbedömning som Freyr Battery gjort för den planerade battericellfabriken i Vasa innehåller brister. Det konstaterar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i ett färskt utlåtande.

Freyr Battery planerar bygga två fabriker på Långskogens industriområde intill flygfältet i Vasa. En ska tillverka battericeller och en annan ska tillverka katodmaterial.

Parallellt har bolaget gjort miljökonsekvensbedömningar för de båda projekten och lämnat in dem till NTM-centralen. Under torsdagen kom svar på den första, i morgon fredag väntas det andra svaret komma.

– Jag vill inte kommentera före jag har läst båda och kan dra slutsatser, säger vd Tor Stendahl till Yle Österbotten på torsdag kväll.

Mansperson framför rödmyllad vägg.
Bildtext Tor Stendahl har varit i Vasa den här veckan, här fotad under ett evenemang. När Yle Österbotten nådde honom på torsdag kväll satt han på tåget med NTM-centralens rapport framför sig.
Bild: Filip Sten / Yle

Hamnväg kan underlätta

Det finns inget entydigt svar i den 21 sidor långa rapporten som NTM-centralen gett ut. Men det finns en hel del brister som man väljer att peka på.

I miljökonsekvensbedömningen tar man ställning till tre olika alternativ för en battericellfabrik, att den inte byggs alls (alt 0), att den byggs med större kapacitet (alt 1) eller att den byggs med mindre kapacitet (alt 2).

I NTM-centralens så kallade motiverade slutsats står bland annat att läsa att eventuella olyckssituationer kan medföra en betydande miljörisk. I alternativet med en fabrik med större kapacitet, det vill säga alt 1 används betydligt fler kemikalier vid tillverkningen och det uppstår klart mer farligt avfall än i alternativet med en fabrik med mindre kapacitet, alltså alt 2.

Vad gäller konsekvenserna för trafiken genom Vasa centrum lyfter NTM-centralen fram järnvägen som ett alternativ för transporter samt användningen av kollektivtrafik för arbetsresor. Samtidigt inverkar förbättringar av vägnätet på konsekvensernas storlek, alltså om projektet Vasa hamnväg blir verklighet eller inte.

Konsekvenserna för jordmånen anses vara betydande men ändå kortvariga under själva byggtiden. Däremot kan stora massbyten och eventuella dräneringar ha stor inverkan på dagvattnets kvalitet.

Vad gäller inverkan på klimatet orsakar fabriken med mindre kapacitet ”små negativa” och fabriken med större kapacitet ”måttliga negativa” konsekvenser.

NTM-centralen anser att projektet kan ha måttlig positiv inverkan på bebyggelsestrukturen. Konsekvenser för näringar och tjänster är positiva och kan anses ingå i sociala konsekvenser för befolkningen.

Det som däremot förblir oklart är miljökonsekvenserna av uttaget av råvatten. I miljökonsekvensbedömningen har Freyr battery skrivit att man eventuellt kan ta råvatten från ån, men det preciserar inte vilken å.

NTM-centralen konstaterar att om man ska ta råvatten från en å måste det ske i enlighet med lagen för miljökonsekvensbedömning. I det skedet måste det i så fall granskas om just den här miljökonsekvensbedömningen är aktuell.

Miljötillstånd kan vara nästa steg

I morgon fredag väntas svaret komma för den andra fabriken som Freyr Battery vill bygga i Vasa, den som ska tillverka katodmaterial.

Ett alternativ framöver är att åtgärda det som behöver åtgärdas i miljökonsekvensbedömningen och sedan lämna in den tillsammans med en ansökan om miljötillstånd.

Förutom miljötillstånd behövs ett kemikalietillstånd samt en räddningsplan.

En eventuell byggstart blir det inte förrän tidigast om ett par år.

Här kan du läsa NTM-centralens motiverade slutsats. Den är offentligt framlagd under tiden 21.9-23.10.