Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den tryckta tidningen tappar i popularitet – också finländare över 65 år föredrar digitalt

En man läser en tidning.
Bildtext Fortfarande öppnar 40 procent av finländarna en papperstidning dagligen. Men att läsa tidningar online vinner mark, också bland dem som är över 65 år.
Bild: Meeri Niinistö / Yle

Det har blivit populärare att läsa tidningar digitalt än i tryckt pappersformat. Nu läser alla åldersgrupper oftast tidningar online, visar en ny undersökning.

Under det senaste året har också de som är över 65 år börjat läsa mer tidningar på webben, visar en nationell medieundersökning.

88 procent av alla finländare läser tidningar online. Vanligast är det bland dem som är mellan 35 och 44 år - av dem läser 95 procent tidningar digitalt.

”Vägen från tryckt papperstidning till dagens format har varit kort, då man ser till tidningens flera hundra år gamla historia. Med tanke på det har finländarna snabbt ändrat sina vanor”, säger Sirpa Korhonen, marknadsförings- och undersökningsdirektör på Nyhetsmediernas förbund.

Tidningsläsandet är väletablerat

Undersökningen visar att över 4 miljoner finländare, alltså 96 procent av befolkningen som har fyllt 15 år, läser tidningar ofta.

Tidningsläsandet sker i alla ålders- och yrkesgrupper samt i hushåll med olika inkomstnivå, uppger Nyhetsmediernas förbund.

Dagligen läser över 60 procent av finländarna digitala tidningar och cirka 40 procent läser tryckta tidningar varje dag.

Tidskrifterna hellre i pappersversion

Däremot verkar finländarna föredra att läsa tidskrifter i tryckt format. Drygt tre miljoner finländare läser tidskrifter i tryckt eller digital form minst en gång i månaden.

Nästan 60 procent av finländarna uppger att deras hushåll betalar för en inhemsk tidning, antingen i online- eller pappersversion.

Nästan hälften av hushållen prenumererar på en inhemsk tidskrift och en knapp femtedel av finländarna uppger att de brukar köpa lösnummer av olika tidskrifter.

Den nationella medieundersökningen utfördes av Kantar TNS. 23 000 finländare deltar i undersökningen årligen.

Källa: STT