Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Luke: Tredje sämsta spannmålsskörden sedan sekelskiftet

Skördetröska står stilla på en blöt spannmålsåker
Bildtext Regniga skördetider har försämrat skörden.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Kornskörden är den sämsta sedan 70-talet, och som helhet är spannmålsskörden en femtedel sämre än fjolåret. Det meddelar naturresursinstitutet Luke, som bedömer att det är vädret som ligger bakom.

”Den soliga och torra försommaren samt regnen under den senaste tiden har haft en negativ inverkan på våra åkrar”, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande.

Korn är det hårdast drabbade sädesslaget. Vete, havre och råg har inte drabbats lika hårt.

Rågen är den enda av de fyra sädesslagen för vilken man kan presentera en bättre skörd än i fjol, och det beror till viss del på att man sått mera råg.

Samtidigt beror den magra kornskörden delvis på att man sått mindre korn.

”Det har inte skett någon liknande minskning i odlingsarealerna för havre och vete som för korn under det senaste årtiondet”, säger Partala.

Minskningen i skörden är ändå betydligt större än minskningen i sådden.

Utveklingen är rätt så turbulent och oregelbunden, men 2023 verkar bli tredje sämst sedan milennieskiftet.

Ärterna blir fler

I år väntar man en rekordskörd av ärter. Ärter har odlats på över 40 000 hektar, vilket är tio gånger mer än för tio år sedan.

Man beräknar att man kommer kunna skörda över 100 miljoner kilo i år. Också det talet är tiofaldigt jämfört med tio år sedan.

Det är främst frågan om foderärter, men också matärter och trädgårdsärter.