Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kina drar åt tumskruvarna kring Taiwan men öborna låter sig inte skrämmas

Nr 1. Rätten att utöva sin religion är en självklarhet för taiwaneserna. Största delen av dem är buddhister eller taoister. Troende i ett tempel/bönehus.
Bildtext Rätten att utöva sin religion är en självklarhet för taiwaneserna. Största delen av dem är buddhister eller taoister.
Bild: Björn Ådahl/Svenska Yle

Konflikten mellan ärkefienderna Kina och Taiwan blir ständigt allt mer brännbar. Det varnas för att Kina snart är redo att anfalla, men i Taiwan hoppas man att de grava följderna avskräcker Kina från att inleda ett krig.

Templets innergård är fullpackad av människor i alla åldrar. En del upprepar rytmiskt buddhistiska mantran medan andra tillber inför olika gudagestalter.

– Här är det alltid livligt. Folk strömmar hit genast när portarna öppnas på morgonen, berättar en säkerhetsvakt via en tolk.

Det samma gäller för alla viktiga tempel i Taiwan. Religionen spelar en central roll i många taiwanesers liv, och religionsfriheten är en av flera saker som gör att Taiwan är annorlunda än Kina.

En annan kontrast mellan Kina och Taiwan är att Kina är en auktoritär enpartistat medan Taiwan har varit en fungerande demokrati i snart 30 år. Största delen av taiwaneserna är stolta över den fria samhällsordningen, och för dem är tanken på att plötsligt leva i ett odemokratiskt land omöjlig.

– Jag är van vid våra friheter. Vi har också rätt att säga vad vi vill så länge som vi inte skadar andra människor, konstaterar den 25-åriga Amanda Zhang som arbetar som barista på ett kafé i huvudstaden Taipei.

Nr. 2 Amanda Zhang lärde sig prata flytande engelska när hon tillbringade ett år hos släktingar i Kanada. Hon säger att hon uppskattar den västerländska livsstilen.
Bildtext Amanda Zhang lärde sig prata flytande engelska när hon tillbringade ett år hos släktingar i Kanada. Hon säger att hon uppskattar den västerländska livsstilen.
Bild: Björn Ådahl/Svenska Yle

Inga höga tankar om Kina

Zhang berättar att hon egentligen inte är intresserad av politik. Alltifrån barnsben har hon ändå fått höra så mycket om läget i Kina att hon har blivit medveten om fördelarna med att leva i Taiwan.

Zhangs uppfattning av Kina är huvudsakligen negativ. Kinas fientliga attityd till Taiwan har gjort sitt till för att förstärka hennes motvilja.

– Vi har i många år vetat att Kina inte gillar oss. Kina tycker inte om att Taiwan följer en annan linje och har ett annat system än det som är i bruk på fastlandet, säger hon.

Kina anser mycket riktigt att Taiwan är ett bångstyrigt landskap som onekligen är en del av moderlandet. Den auktoritära presidenten Xi Jinping har gjort det klart att en återförening mellan Kina och Taiwan är en av hans främsta prioriteringar.

Besök blev rött skynke för Kina

Kina har förpliktat sig att omedelbart ockupera Taiwan ifall ön förklarar sig självständig. Det hotet har taiwaneserna länge varit vana vid, men som bäst är Kinas linje påtagligt mer aggressiv än vanligt.

– Kinas flotta och flygvapen hotar att kränka Taiwans territorium dagligen. Vi kan inte göra något för att hindra det, konstaterar Jan Jyh-horng som är viceordförande för organet som sköter Taiwans förbindelser med Kina.

Jan Jyh-horng har varit engagerad i konflikten med Kina i flera decennier. Han var med om att göra de första galluparna om taiwanesernas attityder till Kina på 1990-talet.
Bildtext Jan Jyh-horng har varit engagerad i konflikten med Kina i flera decennier. Han var med om att göra de första galluparna om taiwanesernas attityder till Kina på 1990-talet.
Bild: Björn Ådahl/Svenska Yle

Organet är ett av de viktigaste i Taiwan. Ordförandeskapet anses vara en politisk nyckelpost.

Jan förklarar att Kina bröt alla formella kontakter med Taiwan efter att det amerikanska representanthusets förra talman Nancy Pelosi besökte ön i augusti i fjol. Kina inledde också en hotfull, storskalig manöver genast efter att Pelosi hade lämnat Taiwan.

– Kinas ledare är synnerligen oroade över att andra länder skapar bättre och bättre relationer till Taiwan. Efter Pelosis besök har Kina upplevt att omvärlden verkligen närmar sig Taiwan, kommenterar Jan.

Taiwan befaras vara en spelbricka

Under det gångna året har Kina försökt avskräcka Taiwans ledning från att ta emot utländska delegationer genom att stärka den militära pressen på ön. Samarbetet mellan Taiwan och USA har ändå hela tiden fortsatt att fördjupas.

Många obundna experter har varnat för att USA i själva verket använder Taiwan som en spelbricka i den pågående maktkampen med Kina. Det håller Jan inte med om.

– Det spelar ingen roll vem som är vems spelbricka. Det viktiga är att alla länder berörs när en part vill förändra den på regler baserade världsordningen, konstaterar han.

Jan hänvisar till Kinas hot om att ockupera Taiwan. Han påpekar också att Kina ständigt riktar mer än tusen missiler mot ön.

Nuläget tolkas på olika sätt

Taiwans president Tsai Ing-wen övervakar militärövningar med både kvinnliga och manliga soldater.
Bildtext President Tsai Ing-wens ( i mitten) mål att upprätthålla status quo när det gäller relationerna till Kina
Bild: EPA-EFE

Jan påminner också om att president Xi länge har beskyllt sin taiwanesiska kollega Tsai Ing-wen för att vara en separatist. Tsai har ändå upprepade gånger försäkrat att hon inte ämnar förklara Taiwan självständigt.

I stället är Tsais mål att upprätthålla status quo när det gäller relationerna till Kina. Det betyder att Taiwan i praktiken har självbestämmanderätt utan att formellt vara ett självständigt land.

Gallupar visar att flertalet av taiwaneserna stöder Tsais linje. Jan beklagar att det inte duger åt Kina.

– Taiwan är verkligen inriktat på att inte förändra status quo. Kina anser ändå att vi genom att bevara status quo i själva verket motarbetar Kinas ambition att överta Taiwan, förklarar han.

Ingen lättnad i sikte

Också Kinas tolkning av vad självständighet betyder ökar enligt Jan risken för ett krig. Han tycker att tolkningen är säregen.

– De kinesiska ledarna anser att Taiwan förklarar sig självständigt genom att vägra att låta sig bli återförenat med Kina. I Taiwan definieras begreppet självständighet på ett helt annat sätt, säger han.

Konflikten sägs genomgående vara oerhört komplicerad. För närvarande finns det inte heller några tecken på att spänningarna börjar minska.

I Taiwan ordnas det presidentval i början av år 2024. Kina har stämplat förhandsfavoriten, den nuvarande vicepresidenten Lai Ching-te som en separatist.

Taiwans armé är liten jämfört med den kinesiska. Den är ändå välutrustad, och disciplinen är hård. Vaktsoldater i Taiwan.
Bildtext Taiwans armé är liten jämfört med den kinesiska. Den är ändå välutrustad, och disciplinen är hård.
Bild: Björn Ådahl/Svenska Yle

Armén förstärks och värnplikten förlängs

Presidenten Xis förpliktelse om att så snabbt som möjligt återförena Taiwan med moderlandet har fått flera av USA:s toppgeneraler att varna för att Kina anfaller ön år 2027 eller till och med ännu tidigare. För sin del vill Jan inte ta ställning till sådana förutsägelser.

– Vi har inte fastställt några tidtabeller, för vi anser inte att de är viktiga. I stället följer vi ständigt noga med om det finns några tecken på tänkbara anfall, konstaterar han.

Taiwan har i vilket fall som helst gått in för att i så hög grad som möjligt förstärka sin armé. USA har bidragit till den processen genom att sälja avsevärda mängder avancerade vapensystem till Taiwan.

Presidenten Tsai har dessutom låtit förlänga den obligatoriska värnplikten för alla män från fyra månader till ett år från och med nästa årsskifte. Gallupar visar att en klar majoritet av folket stöder det beslutet.

Amerikanska garantier är Taiwans trumfkort

Med tanke på Kinas aggressiva linje är stämningen i huvudstaden Taipei påfallande lugn. På ytan finns det inga tecken på att invånarna skulle vara oroade för en invasion.

Här och där finns det skyltar som visar var närmaste skyddsrum är beläget. Skyltarna är ändå små och i många fall kantstötta.

Bara en del av bostadshusen i Taipei är försedda med skyltar som pekar ut närmaste skyddsrum. Alla invånare vet inte exakt var skydden är belägna.
Bildtext Bara en del av bostadshusen i Taipei är försedda med skyltar som pekar ut närmaste skyddsrum. Alla invånare vet inte exakt var skydden är belägna.
Bild: Björn Ådahl

En stor del av taiwaneserna förmodas utgå från att Kina inte anfaller eftersom USA har förpliktat sig att hjälpa Taiwan att försvara sig. Också USA:s allierade Japan och Australien har låtit förstå att de kommer till undsättning.

Ett anfall kunde således ge upphov till ett förödande storkrig. Taiwanesiska missiler kunde också orsaka omfattande skadegörelse på det kinesiska fastlandet.

Taiwan strävar efter att minska på importen av livsmedel från Kina. Med hjälp av tävlingar sporras till exempel odlare av pumpa att öka sin produktion.
Bildtext Taiwan strävar efter att minska på importen av livsmedel från Kina. Med hjälp av tävlingar sporras till exempel pumpaodlarna att öka sin produktion.
Bild: Björn Ådahl/Svenska Yle

Mikrochip ligger i vågskålen

De ekonomiska följderna av ett krig skulle dessutom vara katastrofala. Jan vill å sin sida göra det klart att han ingalunda utesluter ett anfall, men också han varnar för allvarliga konsekvenser.

– Formosasundet mellan Kina och Taiwan är en kolossalt viktig farled för världshandeln. Om ett krig bryter ut skulle inte bara Taiwans och Kinas ekonomi lida i hög grad, utan följderna skulle vara globala, konstaterar han.

Jämfört med det jättelika Kina är Taiwan en ekonomisk dvärg. Även så spelar Taiwan en central roll i världsekonomin i och med att taiwanesiska bolag är de överlägset största producenterna av avancerade mikrochip.

Ett krig skulle sannolikt i varje fall delvis avbryta den här för den globala ekonomin livsviktiga produktionen. Många taiwaneser lever i hoppet om att också den aspekten bidrar till att skydda ön mot ett anfall.