Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rävsundsbron blir enkelriktad för tung trafik: ”Brons skick har försämrats i snabbare takt än beräknat”

Uppdaterad 22.09.2023 16:41.
Rävsundsbron ska bli enkelriktad för tung trafik - Spela upp på Arenan

Den tunga trafiken innebär fortsättningsvis stora utmaningar för den nuvarande bron. Myndigheterna har redan tidigare begränsat hastigheten samt hur nära varandra tunga fordon kan köra då man kör över Rävsundsbron.

– Det har uppdagats att brons skick försämras snabbare än förväntat och mätningsresultaten från slutet av augusti visar på att det igen förekommer förskjutningar i brolocket, säger Heini Raunio som är sakkunnig vid Trafikledsverket Väylä. Speciellt utmanande är det då två tunga fordon möts på Rävsundsbron.

Enligt Raunio handlar det inte om några nya större fel men många små som gör dem svåra åtgärda och reparera.

– De här förskjutningarna skapar sprickor i brons konstruktion och de har blivit större under den senaste tiden, säger Raunio. Det klart största problemet som vi ser det är den tunga trafiken som är väldigt hård längs med Skärgårdsvägen.

En trafikskylt med varning för vägarbeten vid Rävsundsbron mellan S:t Karins och Pargas.
Bildtext Rävsundsbrons skick försämras hela tiden enligt NTM-centralen.
Bild: Nora Engström / Yle

För tung trafik fortsättningsvis ett problem

Myndigheterna har redan tidigare sänkt hastighetsbegränsningen till 30 km/h då man kör över Rävsundsbron och tung trafik som exempelvis lastbilar ska hålla ett 60 meters avstånd då man kör över bron.

Men nu har det i granskningarna uppdagats att det fortsättningsvis rör sig för tunga transporter på Rävsundsbron. Det här leder till att brons skick försämras snabbare än väntat.

Enligt Raunio har det också uppstått problem då alla transportföretagare inte verkar följa de nuvarande begränsningar som införts. Bland annat handlar det om att lastbilar kör för nära varandra då de kör över Rävsundsbron.

– Det här är ett stort problem som innebär stora påfrestningar för Rävsundsbron som redan nu är i väldigt dåligt skick, säger Raunio. Vi håller kontinuerligt uppsikt över brons skick och gör hela tiden nya kontroller.

Svårt att övervaka trafiken på den smala Skärgårdsvägen

Enligt polisens överkonstapel Jarkko Leino har man under fredag morgon följt med den tunga trafiken och hittat flera överträdelser.

Viktbegränsningen på bron är 76 ton och tyngsta transporten som körde över bron på fredag var enligt Leino 91,6 ton. Polisen upptäckte även fordonskombinationer som vägde 78 ton, 81 ton och 86 ton.

Leino säger att viktöverträdelserna ger relativt låga böter och att det är svårt att övervaka trafiken på den smala skärgårdsvägen. En åtgärd kunde vara att placera en våg vid bron, konstaterar Leino.

Tunga trafiken blir enkelriktad

Myndigheterna utreder nu i snabb takt vilka åtgärder som kan tas i bruk för att underlätta Rävsundsbrons situation. Bland annat har möjligheterna för att göra bron enkelriktad utretts men det har konstaterats att det skulle förorsaka för stora trafikproblem längs med hela Skärgårdsvägen.

Det man nu inledningsvis kommer att göra är att begränsa den tunga trafiken kraftigt. Det kommer att ske genom att endast tillåta tung trafik på en fil åt gången. Rävsundsbron blir alltså enkelriktad för den tunga trafiken för att förhindra att två tunga fordon möts på bron. Det här kommer man att genomföra innan årsskiftet.

– Jag har utrett läget den senaste veckan och vi har sökt efter områden där tung trafik kan vänta på att få köra över bron, säger projektchef Timo Bäcklund vid NTM-centralen. Inom några månader kommer vi säkert att ha ett system som fungerar för alla.

Den största utmaningen är att det finns väldigt litet utrymme i närheten av Rävsundsbron betonar Bäcklund. Men den tunga trafiken alltså lastbilar och långtradare ska vänta på sin tur innan de får grönt ljus att köra över bron.

– Det är många orosmoment eftersom den här sortens lösningar inte aldrig har genomförts i Finland, säger Bäcklund. Bron kommer att utrustas med trafikljus för den tunga trafiken men vi undersöker nu hur de ska kunna köra ut igen på vägen och att det förorsakar så lite trafikstrul som möjligt.

Enligt Bäcklund har myndigheterna simulerat lösningarna och enligt de testerna så borde det här kunna genomföras utan större problem.

– Men det här kommer att kräva uppmärksamhet av alla trafikanter som rör sig längs med Rävsundsbron, säger Bäcklund.

Rävsundsbron
Bildtext Rävsundsbron blir enkelriktad för den tunga trafiken och är inte den åtgärden tillräcklig så blir bron enkelriktad för all trafik.
Bild: Arash Matin / Yle

Nya begränsningar kan bli aktuella om inte detta räcker

Ifall det här inte räcker så kan det bli aktuellt med att göra trafiken helt enkelriktad på Rävsundsbron men det alternativet tar man ännu inte i bruk.

– Situationen är mycket utmanande för Pargas stad eftersom vi har mycket tung trafik som trafikerar mellan skärgården och fastlandet, säger Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund. Men säkerheten går först och därför är det bra att vi har landet främsta broexperter till hands.

Det är enligt Nylund bra att situationen kontrolleras kontinuerligt och det kommer att kräva mycket tålamod för alla nu de kommande åren.

– Men vi vill alla att bron håller tills en ny bro står färdig, säger Nylund.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland höll en presskonferens om Rävsundsbrons nuvarande läge och fortsatta åtgärder på fredagen.

Tidtabellen håller

Positiva nyheter med brobygget är enligt Janne Wikström på Trafikledsverket att tidtabellen håller för brobygget. Den nya bron ska stå klar i slutet av 2025 konstaterar Wikström.