Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

En kommunalveterinär är till för alla, men kan inte göra allt – Pargasveterinären Pauliina Pietilä får ofta skicka vidare djurägare till privata veterinärer

Uppdaterad 29.09.2023 08:39.
Pauliina Pietilä, en kvinna med glasögon och mörkbrunt hår, kramar om en svart labrador.
Bildtext Pauliina Pietilä kan knappt gå till matbutiken i Pargas utan att få frågor om djur.
Bild: Maj Lundström / Yle

Pargas kommunalveterinär Pauliina Pietilä tar hand om allt från vaccineringar av hundvalpar till kor som får tarmvred. Att ta hand om djur i hela Pargas är ett stort ansvar, och det är mycket man behöver tänka på.

Pauliina Pietilä har jobbat som kommunalveterinär i Pargas i ungefär fyra år. Hon sköter ensam veterinärmottagningen i Pargas, och tar hand om allt från mindre operationer till administration och städning. Vid veterinärmottagningen kan man till exempel ta blodprov, ta hand om olika sår och bölder, utföra kastreringar och steriliseringar av katter, och göra tandstensputsningar.

Kommunala veterinärers grundläggande uppgift är att upprätthålla produktionsdjurens hälsa, undvika att sjukdomar sprider sig, och se till att den mat som kommer från gårdarna är säker.

Största delen av Pietiläs arbetstid under dagarna går ändå åt till att ta hand om sällskapsdjur, men om det händer något akut är det produktionsdjuren som går före.

– Mitt jobb är framför allt om att ta hand om produktionsdjur, och ibland blir smådjurstider avbokade på jättekort varsel om en ko blir sjuk i andra ändan av området, säger Pietilä.

En veterinärklinik.
Bildtext Vid veterinärmottagningen i Pargas kan man bland annat vaccinera sitt husdjur.
Bild: Maj Lundström / Yle

”Många gånger är det tryggare att besöka en privat klinik”

I Åbo har diskussionen om en kommunalveterinär blivit aktuell efter att tusentals Åbobor skrev under ett invånarinitiativ om att införa en kommunalveterinärtjänst i staden. Enligt invånarinitiativet behövs en kommunalveterinär för att också mindre bemedlade personer ska ha råd att ta hand om sina djur.

Det finns ingen kommunal veterinärvård i Åbo, så för djurägare finns bara de privata alternativen, medan till exempel Pargasborna alltså kan ringa en kommunalveterinär. Mellan klockan 16 och 8 är det den privata kliniken Evidensia Vettori i Reso som sköter all vård av sällskapsdjur i Egentliga Finland.

Pietilä anser att det är fint att man lyfter fram frågan om en kommunalveterinär i Åbo igen. Då en stad inte har en egen kommunalveterinär kan man inte heller ta hand om den myndighetsbevakning som ingår i uppdraget. Det handlar till exempel om att se till att sjukdomar inte sprider sig.

Pietilä är ändå skeptisk till om man kommer att uppnå det man vill med invånarinitiativet, alltså att erbjuda ett billigare alternativ för personer som har det sämre ekonomiskt.

Veterinärmottagningen i Pargas.
Bildtext I det här rummet utför Pauliina Pietilä mindre operationer, som kastreringar av katter.
Bild: Maj Lundström / Yle

Enligt lag ska en kommunalveterinär sköta endast grundläggande och förebyggande vård, vilket innebär att de mer krävande uppdragen ändå ska skötas av den privata sidan. Dessutom är det begränsat vad en kommunalveterinär hinner med, och Pietilä berättar att hon dagligen måste skicka vidare 30-60 procent av alla smådjursägare som ringer henne.

– Många gånger är det tryggare att besöka en privat klinik för olika ingrepp, eftersom där finns både kunskap och resurser. Jag skulle gärna göra mer, men tiden räcker helt enkelt inte till, och jag har inte möjlighet att till exempel utföra större operationer eller ta röntgenbilder här vid mottagningen.

Pietilä säger att invånarinitiativet i Åbo är ett steg i rätt riktning, men hon hoppas samtidigt att också djurägarna förstår att det inte kommer att fungera som ett jämförbart alternativ till de privata mottagningarna.

En kommunalveterinär är till för alla, oavsett inkomst

Att besöka en kommunalveterinär är trots allt billigare än att ta med sig husdjuret till en privat klinik. I Pargas tas det till exempel inte ut någon poliklinikavgift vid besöket, vilket gör att det kostar mindre.

Det är ändå svårt att jämföra exakt hur stora prisskillnaderna är mellan den privata och den offentliga sektorn, eftersom de privata mottagningarna skriver ut sina priser på olika sätt. Alla kommunala veterinärer följer en grundtaxa som har fastställts av det finländska veterinärförbundet.

En kommunalveterinär är inte enbart till för personer som har det sämre ställt ekonomiskt. Alla Pargasbor kan kontakta Pietilä för att få hjälp, oavsett om de skulle ha råd med privat veterinärvård eller inte.

– Det är en kommunal service som är jämlik och till för alla. Vi kan inte kontrollera någons inkomster eller ändra på prislappen beroende på vilken bil du kör, säger Pietilä.

Vi kan inte ändra på prislappen beroende på vilken bil du kör.

Pietilä vill också påpeka att priset på ett veterinärbesök inte bara är den summa som du betalar hos veterinären. Privata kliniker har ofta investerat i utrustning och diagnostik som är jämförbar med mänsklig hälsovård, vilket också innebär att man ofta kan komma närmare en diagnos på den privata sidan.

Pietilä lyfter också fram att det som kan bli riktigt dyrt för smådjursägare är att jouren för sällskapsdjur sköts av en privat aktör i Egentliga Finland. Det här är inte alls unikt, eftersom det här systemet fungerar på de flesta håll i Finland.

Samtidigt som kliniken får betalt för att ha ansvar för jouren, så finns det ingen lagstiftning som reglerar vad tjänsten ska kosta, trots att det inte finns några andra alternativ för den som behöver akut hjälp för sitt sällskapsdjur. Det här innebär att priserna kan bli höga för husdjursägarna.

Ett gult trähus.
Bildtext Pargas veterinärmottagning ligger mellan Pargas kyrka och Sundet.
Bild: Maj Lundström / Yle

Ny veterinärvårdslag preciserar vad en kommunalveterinär får göra

Enligt Pietilä är det ingen enkel fråga att avgöra när samhället ska betala för invånarnas sällskapsdjur. Sällskapsdjur är viktiga med tanke på mångas mentala hälsa, men samtidigt ska den som skaffar ett djur vara beredd på att det kan bli dyrt då djuret skadar sig eller insjuknar.

– Det här är en moralisk, politisk och etisk fråga. Hur ska vi bestämma vem som får och inte får hjälp? Naturligtvis ska vi ta hand om djuren, men är det vi som skattebetalare som ska göra det och ska vi istället prioritera bort djuren inom matproduktionen? Jag ser inte det här som en möjlighet. Men det känns ju inte heller rätt att ta bort den sista kompisen ur en människas liv för att personen inte har pengar.

Snart kommer också kommunernas skyldigheter att erbjuda veterinärvård att bli tydligare. Vid årsskiftet ska Finlands nya veterinärvårdslag träda i kraft, och lagen preciserar vad en kommunalveterinär får göra. De kommunala tjänsterna för sällskapsdjur ska koncentrera sig på basveterinäringrepp och akutvård.

Den gamla lagen måste uppdateras eftersom den inte är förenlig med EU-lagstiftningen. Enligt EU måste priserna harmoniseras för att inte de kommunala veterinärerna ska få en orättvis konkurrensfördel. Det här innebär att priserna också för kommunalveterinärvård troligen kommer att stiga.

Kommunala veterinärer är ofta tvungna att skicka husdjur vidare till privata veterinärmottagningar

6:13

Diskussion om artikeln