Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå befarar att datacentral i Vichtis förorenar grundvattnet

Ett lutande lövträd vid en å. Ån kantas av vass och gräs. I bakgrunden skog. Det är höst och mulet.
Bildtext Sjundeå å går från Enäjärvi i Vichtis till Finska viken. Bilden är från Åparken öster om Sjundeåvägen.
Bild: Veronica Montén / Yle

I Sjundeå funderar kommunen på hur byggandet av en datacentral i grannkommunen Vichtis kommer att påverka grundvattnet.

Miljö- och byggnadsnämnden vill att konsekvenserna utreds noggrant, eftersom projektet berör vattendragen kring Sjundeå å.

Sjundeånämnden vill också att bolaget som planerar att bygga datacentralen ska utreda om man genom absorbering eller annat sätt kan minimera mängden dagvatten.

Vidare anser nämnden i sitt utlåtande att miljökonsekvenserna ska bedömas så att de täcker hela verksamhetstiden och livscykelns slut.

Sjundeåpolitikerna anser också att återställandet av miljön ska beaktas.

Själva datacentralen i Vichtis är en så pass omfattande satsning, att det krävs ett miljökonsekvensbedömningsförfarande.