Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskare om Pargas stadsdirektörs avgång: ”Det har blivit vanligare med misstroendeprocesser mot kommundirektörer”

Uppdaterad 25.09.2023 11:21.
Porträttfoto på Siv Sandberg
Bildtext Siv Sandberg säger att kommundirektören måste vara lyhörd för den lokala politiska kontexten och det samhälle man ska tjäna.
Bild: Arash Matin / Yle

Siv Sandberg, forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, tycker inte att Nygréns beslut att avgå kom som en överraskning efter förtroendekrisen som riktats mot honom.

Pargas före detta stadsdirektör Patrik Nygrén beslöt i torsdags att avgå från sin post. Beslutet kom efter en förtroendebrist mot Nygrén, från stadsfullmäktiges sida.

Den bakomliggande orsaken till förtroendekrisen mot Nygrén var inget tjänstefel, utan missnöje kring hans sätt att leda och meningsskiljaktigheter mellan stadsdirektören och stadsfullmäktige om hur staden ska ledas.

– Det har blivit allt vanligare med misstroendeprocesser mot kommundirektörer under de senaste åren. Det var särskilt synligt 2022 då 57 kommundirektörsplatser stod öppna och 11 av uppsägningarna berodde på misstroende mellan politikerna och kommundirektör, säger Sandberg.

Men vad beror denna utveckling på?

Kommundirektörernas uppgift är att agera i en medlande roll mellan de förtroendevalda politikerna och den kommunala organisationen.

Utöver det har kommundirektören många kontaktytor, såsom att vara de anställdas chef och företräda kommunens samlade åsikter.

Kommundirektören ska även agera med det omgivande samhället, som med myndigheter och med företag.

Det är ofta i de här kontaktytorna där det kan börja knaka i fogarna.

– Förtroendekriser i kommuner beror ofta på åsiktsskillnader mellan politiker och kommundirektör, om vilka kontakter som ska prioriteras. Det är ofta frågan om små meningsskiljaktigheter utsträckta över en längre tid som bygger upp till en kris. När man listar upp orsakerna kan de verka små och futtiga för en utomstående men de små dropparna får bägaren att rinna över till sist, säger Sandberg.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygren i gästhamnen i Nagu.
Bildtext Patrik Nygrén avgick från sin post som stadsdirektör i torsdags.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Kommundirektörerna synas noggrannare nuförtiden

På vilket sätt speglar då Nygréns avgång den förändringsprocess som kommunerna genomgår just nu?

Enligt Siv Sandberg lever kommunerna i ett brytningsskede där de orienterar sig mot en ny uppgift och nya organisationer.

– I Pargas var det just organisationsförändringen som gjordes i samband med vårdreformen som var en av stötestenarna i relationen mellan politiker och stadsdirektören, säger Sandberg.

Synen på kommundirektörens roll har också ändrats med tiden.

– På 1970- och 80-talet var kommundirektören nästan som en president i det avseendet att hen ansågs stå ovanför dagspolitiken. De var nästan suveräna ledare som gjorde hur de ville och det var högst ovanligt att kommundirektörerna kritiserades, påpekar Sandberg.

Men den tiden är förbi.

– Kommundirektörer bör nu vara medvetna om det politiska sammanhanget, där konjunkturer och preferenser kan växla snabbt. Ytterligare en faktor som kommit med under de senaste tio åren är offentligheten i rollen. Nyhetsflödet är snabbt och kommundirektörer blir föremål för diskussion på sociala medier och förväntas också delta i den sortens snabba kommunikation, säger Sandberg.

Sandberg påpekar att det är en vanlig lösning att kommundirektören självmant avgår, som en följd av det tappade förtroendet, precis som i Pargas.

– Risken med en regelrätt förtroendeprocess, där man tillsätter ett tillfälligt utskott för att pröva direktörens förtroende, är att den blir långdragen och sliter på alla parter i kommunen både under och efter att ärendet avklarats, förklarar Sandberg.

Kraven på en ledare

Vilken sorts stadsdirektör söker eller behöver Pargas härnäst?

– Ett stort krav som finns på alla ledare i dag, är förmåga att kunna kommunicera med olika typers publik. Det är en utmanande uppgift att klara sig lika bra med näringslivet som med medborgarna eller personalen, men det är ett inbyggt krav i dagens läge.

Överlag vill Sandberg uppmärksamma att det ibland verkar som att kommunerna söker efter personer som inte finns, eftersom kraven är så många.

– De förtroendevalda bör noggrant diskutera vilka förväntningar de har på en direktör och vilka förväntningar som är realistiska, eftersom det inte går att kombinera alla egenskaper. Det finns inte heller en färdig schablon, utan många typer av människor kan vara bra stads- eller kommundirektörer, säger Sandberg

Hon pekar också ut några lärdomar från Nygréns avgång.

– Man måste vara lyhörd för den lokala politiska kontexten och det samhälle man ska tjäna. Samtidigt behöver man förstå omvärlden.

Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell tar över ansvaret som stadsdirektör tills Pargas hittar en ny stadsdirektör.

Siv Sandberg kommenterar stadsdirektör Patrik Nygréns avgång

4:48

Diskussion om artikeln