Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Forskning: Postcovid kan kopplas till förändringar i organen

En vårdare i skyddsdräkt ger dropp till en person som ligger i en sjukhussäng.
Bildtext En brittisk studie visar att en del av dem som fått vård för covid-19 har avvikelser i ett eller flera organ. Bilden är tagen i Manchester den 11 februari 2021.
Bild: Joel Goodman/LNP/Shutterstock/All Over Press

En brittisk studie visar att det upptäckts avvikelser i flera organ hos en tredjedel av människor som vårdats för covid-19. Det gäller bland annat hjärnan.

Den brittiska studien publicerad i The Lancet är den första som fokuserar på magnetisk resonanstomografi (MR) av flera organ efter sjukdomsvistelse på grund av covid-19.

Till organen som undersöktes med magnetkamera hör hjärna, hjärta, lever, njurar och lungor.

Studien kan vara en unik inblick i postcovid. Fenomenet har förbryllat många experter inom vården eftersom det är oklart exakt hur coronaviruset kan orsaka en så stor mängd symtom efteråt.

Miljontals människor världen över har drabbats av postcovid med symtom såsom andfåddhet, trötthet och hjärndimma.

Hjärtat och levern mer uthärdiga

Forskarna jämförde MR-bilder tagna av 259 brittiska vuxna som fått vård för covid-19 under perioden 2020–2021 med bilder tagna av 52 vuxna som aldrig insjuknat i covid-19.

En tredjedel av coronapatienterna hade avvikelser i ett eller fler organ i medeltal fem månader efter att de lämnat sjukhuset.

Studien ger konkreta bevis på att covid-19 orsakat förändringar i flera organ

Christopher Brightling, forskare

Coronapatienterna var 14 gånger mer sannolika att ha avvikelser i lungorna än de som inte haft covid-19. Avvikelser i hjärnan var tre gånger mer troliga bland dem som vårdats för covid-19.

Hjärtat och levern verkar däremot vara mer uthålliga – avvikelser i hjärtat och levern var ovanligare.

Sådana avvikelser handlar det om

Avvikelserna i hjärnan handlar bland annat om en större mängd skador på den vita hjärnsubstansen, vilket kan kopplas till en något sämre kognitiv förmåga.

I lungorna syntes bland annat ärr och tecken på inflammation.

De som hade avvikelser i flera organ upplevde svårare mentala och fysiska men än de som hade avvikelser i endast ett organ.

– Studien ger konkreta bevis på att covid-19 orsakat förändringar i flera organ, säger forskaren Christopher Brightling från Leicester University.

Han säger ändå att forskningsresultatet inte är alarmerande. Han säger att informationen är ett steg i rätt riktning för att hjälpa dem som lider av postcovid.

Nyhetsbyrån AFP har bett Matthew Baldwin, specialist i lungsjukdomar vid Columbia University, att kommentera forskningen.

Han konstaterar att symtomen på postcovid inte kan förklaras med avvikelser i organen, men att forskningen tyder på att avvikelserna förstärker de existerande symtomen.

– Det är snarare en växelverkan mellan två eller flera avvikelser i organen som har en förstärkande effekt.

Källor: AFP, The Lancet