Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Purra: Sannfinländarna har förändrats efter att partiet tog plats i regeringen

Uppdaterad 24.09.2023 10:27.
Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra sitter i en tv-studio.
Bildtext Riikka Purra (Sannf) säger i Yles program Morgonettan att partiet förändrats, men kommenterar inte rapportering om att väljarna rört sig längre åt höger.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra medger att hennes parti inte har stor erfarenhet av regeringsarbete. Hon säger i Yles program Morgonettan att partiet har förändrats i den nya sitsen.

– Att gå från opposition till regering och från regering till opposition är ofta ansträngande för alla partier.

Purra tänker inte sätta fingret på något enskilt som förändrats i partiet, eftersom det skett omställning på så pass bred front.

Hon har jobbat för att partiet ska kunna fungera i både opposition och regering, men poängterar att det krävs mer arbetskraft att driva politik i regeringsposition.

– Sannfinländarna har totalt bara suttit några år i regeringen, och det finns en handfull ledamöter med erfarenhet av det. Med tanke på det har övergången gått bra, säger Purra.

Purra inte orolig över lägre stöd

Sannfinländarnas stöd har sjunkit under sommaren, men Purra är inte oroad.

– Stödet går alltid upp eller ner mellan gallupundersökningar, det får inte störa ens arbete. Med tanke på all kritik vi fick utstå under sommaren tycker jag att stödet sjunkit ganska måttligt.

Perussuomalaisten 14. sääntömääräinen puoluekokous järjestettiin Tampereella elokuussa 2023.
Bildtext Sannfinländarna höll partistämma i mitten av augusti.
Bild: Silja Viitala / Yle

Enligt Suomen Kuvalehti har Sannfinländarnas väljare rört sig allt mer åt höger. Purra tar inte ställning till det utan säger att väljarkåren är mångsidig.

– Våra väljare är mer eller mindre personer i arbetslivet som vill befinna sig i en bättre ställning än dem som inte jobbar. De vill inte heller att skattepengar slösas på oviktiga saker.

Skuldsättningen ökar i samma takt som under förra regeringen

Regeringen har motiverat flera punkter i sitt program med att man vill styra Finlands skuldsättning i rätt kurs.

Regeringen bedömer att statsskulden ökar med 11,5 miljarder euro nästa år.

Det är samma takt som under den förra regeringen trots att den oväntat tvingades ta ställning till pandemin och de förändringar som anfallskriget i Ukraina förde med sig, bland annat i form av höga energipriser.

En del av en oljeledning
Bildtext Ett av den förra regeringens mål var att göra sig mindre beroende av rysk olja.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

Finansminister Riikka Purra säger att priset har stigit på de lån som den förra regeringen tagit.

– Underskottet enligt prognosen för 2024 beror dels på att statens ränteutgifter stigit i snabb takt.

När räntenivån stiger ökar ränteutgifterna, det är inget en sittande regering kan påverka. Flera tidigare regeringar har med sina beslut bidragit till att Finlands statsskuld ligger på ungefär 150 miljarder euro.

Inte ”billigt eller gratis” för Finland att ta lån

Purra nämner social- och hälsovården samt välfärdsområdena som andra bidragande faktorer till att skuldsättningen ökar också under den sittande regeringen.

– Den tidigare regeringens social- och hälsovårdsmodell innebär utgifter, som ökar i och med en allt äldre befolkning och dyrare tjänster i välfärdsområdena.

En stor skillnad mellan den förra regeringen och den nuvarande är enligt Purra att den förra inte justerade sina egna mål enligt vad som hände i världen.

– I stort har ingen ifrågasatt åtgärderna när det gäller corona och Ryssland, men regeringen Marin ändrade inte på sitt program trots att situationen förändrades. Den sittande regeringen är alltid beredd att ändra sina åtgärder beroende på läget.

Purra sa också att politiker på vänsterkanten under sina anföranden kallat skuldsättning för ”billiga” eller ”gratis” pengar. Hon ville inte specificera vem hon syftar på.

Ingen har lovat att få skuldsättningen att peka neråt under en mandatperiod. Det behövs två mandatperioder för att ta oss till stadig mark.

Finansminister Riikka Purra (Sannf)

Planerna kräver flera mandatperioder för att bära frukt

Regeringen gick hårt in för att minska på statsbudgetens strukturella underskott. Det innebär att minska på utgifterna i budgeten med ungefär 700 miljoner euro år 2024.

Det syns i form av nedskärningar, höjda skatter och strukturell förändring som enligt Purra ska leda till ökad sysselsättning.

– Ingen har lovat att få skuldsättningen att peka neråt under en mandatperiod. Det behövs två mandatperioder för att ta oss till stadig mark.

Flera fackförbund har demonstrerat mot regeringens nedskärningar i social trygghet och försämrade arbetsvillkor.

Purra har kritiserat kontakten mellan fackförbund och den politiska oppositionen, och säger att förbunden antingen medvetet eller omedvetet förvrängt regeringens planer när det bjudits in till stridsåtgärder.

– Fackförbund har varit till stor nytta när det finländska samhället byggts upp. Men när man iakttar ledningen i dem så är det relevant att lyfta upp vilka politiska, och varför inte ekonomiska, kontakter som finns mellan dem [och oppositionen].