Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kvicklera – när lerjord blir flytande i samband med ett ras

En personbil i rasmassorna efter det stora raset på väg E6 i västra Sverige. Bitar av vägbeläggning ligger varvat med grönt gräs och gråbrun lerjord.
Bildtext Marken blev flytande vid lerskredet i Stenungsund natten till lördagen.
Bild: EPA-EFE

Förklaringen till rasrisken vid den svenska västkusten och i landskapen kring sjön Vänern finns i istiden. Då bildades just i sydvästra Sverige finsediment som i dag utgör så kallad kvicklera.

På en karta över vilket område i Sverige som är mest sårbart för lerskred lyser Västsverige upp i orange. Hela Bohuslän och Dalsland samt stora delar av Värmland och Västergötland uppges ha stor risk för bildning av kvickleror.

Stenungsund cirka 50 kilometer norr om Göteborg ligger alltså precis i riskzonen. Men vad var det som hände och vad är kvicklera?

Lera som snabbt kan övergå i flytande form kallas kvicklera. Så gick det i Stenungsund.

Flygbild av skredet vid E6:an i Stenungsund i Sverige. Bilden har kompletterats med en stor pil som visar riktningen på skredet. Överst står det "1. Ett skred inträffar".
Bildtext Lördagsnattens olycka började med ett mindre skred ovanför vägpartiet vid det så kallade Stenungsundsmotet, där det fanns en bensinmack och en snabbmatsrestaurang.
Bild: Mikael Berglund, grafik: Tommi Pylkkö / Yle
Flygbild av skredet vid E6:an i Stenungsund i Sverige. Bilden har kompletterats med tre långa pilar som visar brottlinjerna över vägområdet. Överst står det "2. Tre brottlinjer uppstår".
Bildtext Skredet förvärrades av kvicklera i jorden. Tre separata brottlinjer uppstod och orsakade omfattande skador.
Bild: Mikael Berglund, grafik: Tommi Pylkkö / Yle
Flygbild av skredet vid E6:an i Stenungsund i Sverige. På bilden har två områden ringats in för att visa var lerjorden har blivit som synlig välling. Överst står det "3. Kvicklera i dagen".
Bildtext På lördagsmorgonen kunde man på ett par ställen se att det handlade om just kvicklera i Stenungsund.
Bild: Mikael Berglund, grafik: Tommi Pylkkö / Yle

Statens Geotekniska Institut (SGI) i Sverige definierar kvickleror som så kallade högsensitiva leror som kan förlora större del av sin hållfasthet vid kraftig störning, till exempel vid skred. När lerpartiklarna slutar hålla samman övergår leran i flytande tillstånd.

Kvicklera bildas genom långsamma geologiska processer och i Sverige har de flesta kvickleror bildats i avlagringar som avsattes i saltvatten vid avsmältningen efter istiden.

Orsakar inte skred i sig själv

Enligt SGI uppstår kvicklera när saltjoner i saltvattenavsatta leror med hög salthalt lakas ur. Men att en lera är urlakad betyder inte nödvändigtvis att den är kvick, bara att förutsättningarna för att den ska övergå i flytande form finns.

Kvicklera orsakar inte i sig själv skred. Ett mindre skred kan ändå övergå i ett stort skred om det finns kvicklera i jorden. Ett lerskred med kvicklera kan snabbt sprida sig över större områden jämfört med andra typer av skred.

I Bohuslän och Vänernsänkan i sydvästra Sverige finns det kvicklera i jorden. I Götaälvdalen har två stora skred med kvicklera inträffat tidigare: i september 1950 blev 450 familjer hemlösa i det så kallade Surteskredet och i november 1977 omkom nio personer och över 400 blev hemlösa när 300 000 kvadratmeter mark flyttade på sig på Hisingen i Göteborg.

Källa: SGI, SVT