Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetstagare ljuger och säger att de är förkylda när sanningen är en annan: ”Jag skämdes och var rädd, så jag ljög för min arbetsgivare”

Vilma Heino tietokoneen äärellä
Bild: Marjut Suomi / Yle

Enligt intervjuer som Yle gjort berättar arbetstagare inte alltid den verkliga orsaken till sin sjukanmälan, speciellt om den verkliga orsaken är problem med den psykiska hälsan.

Vilma Heino meddelade sin chef att hon var förkyld och var sjukledig en dag. Det var en lögn, egentligen led hon av långvarig sömnlöshet. Efter en sömnlös natt hade hon ångest och kände att hon inte var arbetsförmögen.

För henne var det ett återkommande fenomen att hon ljög om sin sjukanmälan. Vid den här tidpunkten jobbade hon med skiftarbete på sjukhus och skulle ha haft ett morgonpass.

Vilma Heino siirtää herätyskelloa
Bildtext Heinos sömnlöshet berodde långt på hennes jobb.
Bild: Marjut Suomi / Yle

Heino anklagade sig själv för problemen och säger att hon kände skam över att hon som 20-åring blev utmattad av jobbet.

– Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var ung och helt ensam i den situationen. Jag skämdes och var rädd, så jag ljög för min arbetsgivare, säger hon några år senare.

Regeringens planerade självriskdag ändrar inte på behov av ledighet

Statsminister Petteri Orpos (Saml) regering vill införa en förändring som innebär att den första sjukfrånvarodagen är en självriskdag som arbetsgivare inte behöver betala lön för om inte något annat har avtalats i kollektiv- eller arbetsavtalet.

Den här självriskdagen, eller karensdagen, delar åsikterna. En del anser att en sjukdag utan lön minskar på sjukfrånvaro utan giltig orsak, medan andra tycker att ett sådant system skulle uppmuntra arbetstagare att gå på jobb även om de är sjuka.

Vilma Heino lukee kirjaa
Bildtext Medan Vilma Heino jobbade inom hälsovården fick hon inte hjälp med psykiska symptom eftersom företagshälsovård inte erbjöds korttidsanställda.
Bild: Marjut Suomi / Yle

Heino säger att hon skulle ha varit sjukledig även om hon inte hade fått betalt för sin sjukledighet.

– När det är fråga om den egna hälsan och det egna välmåendet kan man inte kompromissa för pengarnas skull.

Sömnlöshet, psykisk ohälsa och svårt arbetsklimat

Yle har samlat in arbetstagares erfarenheter om situationer som liknar Vilma Heinos. Flera av dem som svarade berättar att de ljugit för sina arbetsgivare.

De har sagt att de haft magsjuka eller varit förkylda, när den riktiga orsaken var att de lidit av psykiska sjukdomar som depression, ångest eller utmattning. Sju personer intervjuades och några av dem beskriver sin situation så här:

Sömnlösnhet. I mitt jobb är jag i ständig kontakt med kunder och använder flera olika system, så om man har sovit dåligt natten innan blir arbetsdagen verkligt tung, och jag är mindre effektiv på jobbet. Ibland har jag därför sjukskrivit mig och sagt att jag mår illa.

serviceexpert, 23

Psykisk ohälsa. Jag mådde dåligt psykiskt och för två dagar krävdes inga mer förklaringar eller intyg. Jag påstod att jag hade matförgiftning.

avdelningssekreterare inom hälsovården, 21

Som sommarjobbare beviljades jag inte en enda ledig dag utan lön, så jag upplevde att jag inte hade något annat alternativ än att sjukskriva mig. Jag blev inte fast, jag hade läkarintyg.

anställd ingom finansbranschen, 25

Arbetsklimatet, kollegorna och ledningssättet var så belastande att jag inte orkade mer, så jag behövde mer än en helg för att återhämta mig. Jag har sjukanmält mig flera gånger och åkt till stugan för att ladda batterierna.

person inom vårdbranschen, 27

Lögn kan resultera i en varning

Enligt Aki Eriksson, arbetsskyddsjurist vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, kan man få en varning om man ljuger om frånvaro. Han uppger att det inte är en direkt orsak att avskeda en arbetstagare. Ifall det visar sig att arbetstagaren i verkligheten varit i gott arbetsskick under sin sjukledighet kan hen förlora sin sjukpenning.

Sjukledighet beviljas om den sökande inte är arbetsförmögen till följd av sjukdom eller ett olycksfall. Om arbetstagaren kan sköta sitt jobb trots att hen lider av depression, ångest eller sömnlöshet beviljas sjukledighet inte.

Ifall arbetsgivaren kräver intyg på sjukdom måste arbetstagaren uppvisa läkarintyg. Det är oftast företagshälsovården som bedömer om en person är arbetsförmögen eller inte.

Tydligare instruktioner efterlyses

Vilma Heino tycker att man borde tala mer om arbetsförmåga och normal stressnivå på arbetsplatsen. Hon tycker att man borde få bättre instruktioner om hur en arbetstagare ska agera vid sjukfall och att instruktionerna också ska omfatta situationer där det handlar om psykisk hälsa.

– Det är tokigt att människor måste sjukanmäla sig för förkylning när man inte öppet kan tala om problem med den mentala hälsan på arbetsplatser, säger hon.

Vilma Heino
Bildtext ”Jag tror inte på myten att man bara måste orka med allt på jobbet. Tvärtom, man borde kunna dela på bördan med sina kollegor eftersom utmattningssyndrom är vanliga i flera branscher”, säger Vilma Heino.
Bild: Marjut Suomi / Yle

Även Pauliina Mattila-Holappa, psykolog och ledande sakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet, tycker att det borde finnas en färdig modell för när en arbetstagare tar kontakt i frågor som har med psykiskt välmående att göra.

– För lindrigare psykiska symptom, sådant som ofta kommer och går i livet, finns det ofta lösningar på arbetsplatsen. I fall där det tydligt handlar om psykisk sjukdom måste sjukvården kopplas in, säger hon.

Vilma Heinos sömnlösa nätter fick sin början när hon var i 20-årsåldern och berodde till stor del på arbetet.

Nu har hon slutat med att jobba inom hälsovården och studerar samhällsvetenskaper vid universitet. Hon har fått hjälp med sin psykiska hälsa.

Det här är en översättning av Yle Uutisets artikel Tässä syyt, miksi työntekijät valehtelevat pomolle olevansa flunssassa – ”Hävetti ja pelotti, joten huijasin työnantajaa”, sanoo Vilma Heino skriven av Greta Virranniemi och Miika Koskela. Översättning och bearbetning till svenska: Ellen Ijäs.