Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo låter församlingen riva hus från 1920-talet som har historiskt värde

Modell i miniatyr av en gammal stad med småhus och en kyrka.
Bildtext I Lojo museum finns en miniatyrmodell på hur Lojo såg ut förr. I dagsläget finns endast sju av de byggnaderna bevarade.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Staden har gett Lojo församling lov att riva ett gammalt stenhus som enligt Västra Nylands museum borde restaureras.

Det är fråga om ett stenhus på 160 kvadratmeter från 1928 som ligger nära kyrkan vid Lojo centrum. Huset byggdes ursprungligen som kantorns tjänstebostad.

I början av 2000-talet användes huset som ungdomslokal men stängdes på grund av dålig inomhusluft.

I dag står huset tomt och har utsatts för återkommande skadegörelse.

Stadens arkitekt och Västra Nylands museum anser att detaljplanen från 1960-talet är föråldrad och att kyrkan med dess omkringliggande byggnader är en del av en nationellt betydelsefull kulturmiljö.

Museet föreslog att man förnyar detaljplanen så att byggnaderna skyddas. De ansåg att den gamla byggnaden borde restaureras och att församlingen borde hitta en ny användning för den.

En granne har också motsatt sig rivningen med motiveringen att byggnaden är fin och borde restaureras.

Byggnaden representerar 1920-talets klassicism och dess fasad är i originalskick.

Förslaget var att staden inte bevilja rivningslov. Sektionen inom stadsutvecklingsnämnden som beviljar tillstånd bordlade ärendet i juni och behandlade ärendet på nytt på sitt möte den 17 augusti.

Beslutsfattarna gick mot beredningens förslag och beslöt att bevilja lov att riva byggnaden.

Eftersom byggnaden inte är skyddad anser de att den kan rivas.

Huset är dessutom i så dåligt skick att de ansåg att det skulle kosta alldeles för mycket att renovera det.

Diskussion om artikeln