Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grillkiosk som stått samma plats i elva år räknas som mobil och behöver inte ha vatten och avlopp

hot dogs
Bildtext Även om kiosken stått på samma plats i över tio år så går det att flytta den. Bilden är inte från kiosken.
Bild: X3M/Catariina Salo

En grillkiosk i Raseborg får fortsätta hantera livsmedel trots att kiosken saknar avlopp. Det är frågan om en mobil kiosk som har funnits på samma ställe i drygt tio år. Vatten för handtvätt eller städning har hämtats till kiosken.

Vattenförsörjningen har varit acceptabel för tillfälligt bruk, men eftersom kiosken har funnits på samma ställe i över tio år har miljöhälsomyndigheterna velat reda ut hur vattenförsörjningen ska skötas.

Sydspetsens miljöhälsonämnd fattade i våras beslut om tvångsåtgärder och bad också att innehavaren skulle lämna in en plan och tidtabell för hur kiosken ska anslutas till kommunalteknik. Innehavaren lämnade in redogörelsen, men besvärade sig också över nämndens beslut.

Anses vara mobil för att den går att flytta

Enligt redogörelserna fanns det inga planer på att i praktiken ansluta lokalen till vatten och avlopp.

Då Sydspetsens miljöhälsonämnd möttes i torsdags (21.9) var direktören Katianna Kuulas förslag att begränsa verksamheten så att opackade lättförskämbara livsmedel inte längre skulle få lagras, hanteras, säljas eller tillredas i kiosken.

Det här skulle börja gälla en månad efter att beslutet fattades tills lokalen har rinnande vatten och avlopp som uppfyller kraven.

Men nämnden godkände inte direktören Katianna Kuulas förslag. I stället föreslog Karl Åberg (SFP) understödd av Michael Nyberg (SFP) att tvångsåtgärden förkastas eftersom det anses att livsmedelslokalen är mobil, eftersom den går att flytta.

I omröstning vann Åbergs förslag med rösterna 4-3. Förutom Åberg och Nyberg röstade också Simon Andersson (SDP) och Rita Lindholm-Wirtanen (SFP) för Åbergs förslag. Ordföranden Kalle Niemi (SFP), Christel Abborre (Gröna) och Katrin Järvinen (SDP) röstade för Kuulas förslag som alltså förlorade omröstningen. Katianna Kuula lämnade avvikande åsikt.

Diskussion om artikeln