Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många har långa och dyra elavtal – i de här fallen kan avtalet sägas upp

Sedlar och mynt på en elräkning.
Bildtext Många kunder har ungefär hälften kvar av sitt dyra tvååriga elavtal och vill nu bli av med det.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Konsumenttvistenämnden har slagit fast att ett tidsbundet elavtal kan sägas upp utan sanktioner i enstaka fall – om det är helt oskäligt för kunden att fortsätta avtalstiden ut.

Ett tidsbegränsat elavtal kan avbrytas i förtid om vissa villkor uppfylls, bedömer Konsumenttvistenämnden i ett färskt utlåtande. Tröskeln är dock fortsättningsvis hög för att avbryta tidsbegränsade elavtal.

Nämnden anser att i de fall då avtalspriset på el är minst 60 procent högre än medelpriset för motsvarande elavtal får konsumenten avbryta avtalet i förtid utan avtalsvite.

Konsumentens årliga elräkning ska också vara 600 euro större än genomsnittet för att det ska gå att avbryta avtalet i förtid.

I somras slog nämnden fast att priset måste sänkas om det överstiger genomsnittspriset med minst 15 procent, och nu tog man ställning till när det är möjligt för kunden att helt bli av med ett ofördelaktigt avtal som slutits medan elpriset var klart högre.

De flesta avtal med fasta priser som erbjöds i fjol höstas och i vintras då elpriserna var höga var tvååriga. Många kunder med dyra avtal har därmed minst halva tiden kvar.

Kunden ska först försöka förhandla med elbolaget

Tidsbundna avtal kan inbegripa avtalsvite vid avtalsbrott, och summan kan vara stor.

Det kan betyda en hög straffavgift för den som säger upp sitt avtal i förtid, exempelvis kan kunden förpliktigas att betala för hela återstående avtalsperioden trots att eltillförseln upphör.

– Konsumenttvistenämnden har konstaterat att ett dylikt villkor är ogiltigt. Där tar man exempelvis inte i betraktande att elförsäljaren efter uppsägningstiden kan sälja elen till någon annan, säger nämndens ordförande Pauli Ståhlberg till Yle Uutiset.

Ståhlberg säger att konsumenten i första hand ska försöka förhandla med det egna elbolaget. Om elbolaget inte går med på jämkning av avtalsvillkoren kan ärendet föras vidare till Konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden är en opartisk och oberoende lösare av tvister.