Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Borgmästare Vartiainen nekar till brott i härvan Pohjola-Norden

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen misstänks för missbruk av förtroendeställning i härvan där Pohjola-Nordens tidigare generalsekreterare Michael Oksanen misstänks ha förskingrat föreningens pengar i flera år.

Ärendet har gått till åtalsprövning och enligt Hufvudstadsbladet är Vartiainen en av fem som brottsmisstankarna riktas mot. Han har varit styrelseordförande för Pohjola-Norden.

Vartiainen nekar till att ha försummat sina plikter och säger sig ha övervakat verksamheten i egenskap av ordförande.

Han säger tvärtom att det var han som ”kallade på polis”, som han uttrycker det - alltså reagerade då Oksanens tilltag blev känt och satte igång en utredning och i slutändan hela polisutredningen.

Relaterat

Helsingforsarenan i Böle.

Helsingforsarenans öde snart klart, men detaljerna är ännu oklara

Borgmästare Vartiainen: Hallen viktig för Helsingfors.

HS: Helsingfors beslut att hemligstämpla budgetproposition var lagvidrigt

Tidningen Helsingin Sanomat har fått rätt mot Helsingfors stad. Tidningen bad ut borgmästare Juhana Vartiainens budgetproposition för 2022 men staden avslog begäran med motivering att det inte var en offentlig handling.

Nu ger förvaltningsdomstolen tidningen rätt, handlingen borde ha lämnats ut.

Nuvarande borgmästare Juhana Vartiainen har infört ett nytt förfarande där propositionen inte längre ges ut till allmänheten före budgetförhandlingarna inleddes. Rätten ansåg att det är viktigt för den demokratiska processen att allmänheten får insyn i budgetprocessen redan i det skedet.

Staden har ännu möjlighet att överklaga domen.

Specialklasserna ska inte avskaffas, säger borgmästare Vartiainen – segregationen i skolan var frågetimmens heta potatis

Helsingfors borgmästare fick svara på fyra olika frågor om segregationen i stadens skolor på fullmäktiges frågetimme på onsdagskvällen.

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) sade i sitt svar på frågorna att det inte är aktuellt att sluta med specialklasser för dem med starka kunskaper i till exempel musik eller språk. Bildningssektorns tjänstemän föreslog tidigare att klasserna ska avvecklas, eftersom de leder till så kallad ”skolshopping”, där de starkaste eleverna samlas i vissa skolor.

Få praktiska lösningar på nivåskillnaderna skolor emellan framfördes ändå under frågetimmen.

– Det här är en nationell fråga, det är frågan om ett specialdrag för metropol, som staten inte tar i beaktande i sin finansiering, säger Vartiainen.