Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad: Flytta båten till södra sidan av Gamla bron redan i höst

Gamla bron i Borgå ser ut att renoveras i början av 2024.

Borgå stad förbjuder därför trafik längs ån vid Gamla bron i vinter och under hela byggarbetet.

De som behöver flytta sin båt längs ån till brons södra sida borde göra det redan under hösten.

Enligt den preliminära tidtabellen håller ombyggnadsarbetena vid Gamla bron på från början av 2024 till maj 2025.

Målet är att förnya bron så att den motsvarar dagens krav, och att förbättra brons säkerhet och bärkraft.

Relaterat

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Lokal förvåning över Sabbelskasernens reparationer: ”Det är nog alldeles försent att reparera fastigheten nu”

I Dalsbruk i Kimitoöns kommun är invånare förvånade över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut att inleda takreparationer vid Sabbelskasernen. Fastigheten har fått förfalla i tiotals år.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Den förfallna Sabbelskasernen i Dalsbruk börjar repareras

Arbetet börjar med att reparera taket på södra sidan.

Metrobroar i Mellungsbacka renoveras nästa år – betyder tillfälliga bussförbindelser

Broarna mellan Mellungsbacka och Gårdsbacka metrostation har försvagats och behöver fixas upp, för att trafiken ska löpa tryggt i framtiden.

Helsingfors stadsstyrelse godkände i måndags (30.10) projektplanen för renoveringen av metrobroarna vid Västerkullavägen.

Arbetena utförs under år 2024 med en prislapp på 5,5 miljoner.

Trafiken till Mellungsbacka metrostation ska i ett par månader skötas med bussar, eftersom metrospåren behöver stängas av under reparationsarbetet.

Reparationen av Teaterbron i Åbo flyttas till våren

Skador på Teaterbron i Åbo har upptäckts i samband med reparationen av Teaterbrons ytstruktur. Därför kräver bron en större reparation än planerat.

Det här meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Renoveringen skjuts upp till våren, då det inte är vettigt att göra det under vintern. Renoveringen av Teaterbron har gått bra de senaste veckorna enligt staden.

Till exempel har man redan tagit bort stensättningen samt konstverken på broytan.