Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dålig inomhusluft i Ekenäs högstadieskola ger lärare huvudvärk och svidande ögon – mycket damm i våras men mätningar visar inget alarmerande

En skola, entrén, huvudingången. Ekenäs högstadieskola står det på en skylt framför byggnaden.
Bildtext Personal i Ekenäs högstadieskola har i många år och i flera repriser påtalat att det måste vara fel på inomhusluften i skolbyggnaden.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Skolpersonal i Ekenäs högstadieskola har symtom som tyder på att det är dålig inomhusluft i byggnaden. Mätningar pågår, hittills har alla värden varit inom rekommenderade gränser konstaterar stadens tjänstemän.

– Vi har fått ganska många anmälningar under en längre period, säger bildningschef Tina Nordman som också är ordförande för arbetsgruppen för inomhusluft i Raseborg.

En kvinna med axellångt mörkt hår och glasögon ser in i kameran. Hon har en vit tröja och vit klänning med svart mönster på.
Bildtext Tina Nordman säger att man tar skolpersonalens anmälningar om dålig inomhusluft på allvar.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Inomhusluften i Ekenäs högstadieskola har varit uppe på flera av arbetsgruppens möten.

I arbetsgruppens mötesprotokoll från till exempel maj i år står att det luktar källare och mögel i ett rum i Ekenäs högstadieskola och att skolpersonal som vistats i rummet fått kliande hud, svidande ögon och huvudvärk.

I annat rum har lärare fått problem med röst och ögon samt huvudvärk. I ett tredje rum har det kommit in anmälan om extremt dålig luft som gett upphov till symtom som hosta, snuva, trötthet och huvudvärk.

Redan tidigare har Västra Nylands välfärdsområde önskat ett möte om skolkuratorernas lokaler i Ekenäs högstadieskola eftersom luften upplevs som dålig. I det här fallet har arbetsskyddsfullmäktige träffat skolans personal som upplevt att de inte har fått tillräcklig information.

En skola och skolgård av asfalt. Ekenäs högstadieskola.
Bildtext Själva skolbyggnaden är stor. Det här är skolans innergård.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Just nu mäter staden om ventilationen i skolbyggnaden är tillräcklig. Staden mäter också koldioxidhalter, fukt och temperaturer. Mätningarna inleddes i maj och pågår hela tiden, också under veckoslut och skollov när det inte finns elever och skolpersonal i huset. Mätningarna ska fortsätta fram till slutet av året.

Ventilationskanaler putsades under sommaren

Skolans tillredningskök har renoverats sedan juni ifjol (2022) och fick en tillbyggnad på 128 kvadratmeter som blev klar i juni i år.

En del av skolbyggnad, Ekenäs högstadieskola, en nyrenoverad tillbyggnad.
Bildtext Här är en del av det nyrenoverade köket i Ekenäs högstadieskola.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– I maj när köksrenoveringen var klar så uppdagades en hel del brister och problem i ventilationen. Det fanns mycket damm i huset, konstaterar Tina Nordman och tillägger att alla ventilationskanaler luftades och att alla lokaler städades noggrant.

Hittills har alla värden varit inom rekommenderade gränser.

Tina Nordman

De omfattande mätningarna har fortsatt samtidigt som ventilationen justerats och fortsättningsvis justeras enligt gällande normer och rekommendationer.

Ventilationsrör inne i en skåbil med öppen sidodörr.
Bildtext Både stadens sakkunniga och ett företag specialiserat på VVS kollar regelbundet hur ventilationen i Ekenäs högstadieskola fungerar. Rören på bilden har inget med skolan att göra.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

– Utredningsarbetet pågår. Hittills har alla värden varit inom rekommenderade gränser, säger Tina Nordman, ordförande för arbetsgruppen för inomhusluft.

Tina Nordman minns inte att någon elev, via skolhälsovården, skulle ha anmält symtom som tyder på dålig inomhusluft.

Inomhusluften i högstadieskolan är en långkörare

Det är inte första gången som inomhusluften i Ekenäs högstadieskola är på tapeten eller inneluften mäts.

Till exempel i mars 2017, när Yle Västnyland berättade om problem i inomhusluften i Karjaan yhteiskolu, nämndes också att det kommit in anmälningar från Ekenäs högstadieskola.

För tre år sedan gjordes också mätningar av inomhusluften i Ekenäs högstadieskola. Den rapporten finns inte längre på stadens webbplats (däremot nog rapporter från samma år som gäller Hakarinteen koulu och Karjaan yhteiskoulu) men Tina Nordman minns i stora drag innehållet i mätningarna 2020.

– Utrymmesförvaltningen åtgärdade mindre brister, men inget stort eller oroväckande hittades i de mätningarna.

Raseborgs arbetsgrupp för inomhusluft

Raseborgs stadsdirektör Petra Theman är medveten om misstankarna på dålig inomhusluft i Ekenäs högstadieskola.

Theman besökte alla skolor i Raseborg ifjol (2022) och i samband med att hon var i Ekenäs högstadieskola fick hon höra om inomhusluften.

– Budskapet kom tydligt fram från lärarkåren, säger Petra Theman och tillägger att det är knepigt när det handlar om människor som är olika känsliga och upplever olika.

En kvinna med långt hår och mörka kläder står utomhus framför ett staket och buskar i höstfärger.
Bildtext Stadsdirektör Petra Theman tar upp åldern på Ekenäs högstadieskola. Huset blev färdigt för 55 år sedan. Arkivbild från hösten 2022.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Misstankar om dålig inomhusluft ska ändå tas på allvar.

– Alla vet dessutom när huset är byggt, det är ett barn av sin tid, säger Theman.

Ekenäs högstadieskola, eller Ekenäs samlyceum som skolbyggnaden hette då, invigdes i februari 1968.

– Vad är värt att renovera och på vilket sätt, funderar Petra Theman högt.

Fler studerande och lärare i Ekenäs högstadieskola i framtiden?

Ekenäs högstadieskola ligger inte högt uppe på stadens investeringslista, men om det visar sig att inomhusluften är dålig måste man tänka om.

Samtidigt spökar Raseborgs senaste servicenätsutredning om skolor och daghem i bakgrunden. I den här konsultrapporten som presenterades i maj finns två olika modeller för Ekenäs högstadieskola. Båda går ut på att också Ekenäs gymnasiums studerande och lärare flyttar in i högstadieskolan.

I den ena modellen föreslås att Ekenäs högstadieskola totalrenoveras för årskurserna 7-9 och att också Ekenäs gymnasium flyttar dit efter renoveringen. I den andra modellen föreslår konsulterna att Ekenäs högstadieskola ersätts med en nybyggnad dit också Ekenäs gymnasium flyttar.

Båda modellerna skulle betyda flera elever och studerande plus mera personal i ett och samma skolhus.

En stor skylt som det står Ekenäs högstadieskola på. Bild som visar hur skolan är byggd och var de olika rummen finns.
Bildtext Enligt Raseborgs webbplats har Ekenäs högstadieskola knappt 300 elever och cirka 30 lärare. På skylten kan man se att själva huset är format som bokstaven L.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Att flytta ihop med elever som går i årskurserna 7-9 är något som styrelsen för Ekenäs gymnasiums studerandekår motsätter sig. Felicia Sundström som är styrelseordförande för gymnasiets studerandekår säger att man fått lugnande besked av både politiker och tjänstemän i Raseborg.

Gymnasiestuderande i Ekenäs vill inte gå i samma skola som yngre elever

6:58

Bildningsdirektör Tina Nordman ger ett vagare besked om Ekenäs gymnasiums framtid när Yle Västnyland ringer henne.

– Det här är något vi funderar på, vad det rätta är. Vi gör projektplaner, uträkningar och material till politikerna som sedan fattar besluten, säger Tina Nordman.

Men ännu för att få det helt klart; de mätningar som hittills gjorts vad beträffar inomhusluften i Ekenäs högstadieskola tyder alltså inte på så förhöjda värden att de skulle föranleda några åtgärder?

– Nej, alla värden är inom givna riktlinjer så på så vis ser det bra ut och ger ingen orsak till att vi måste agera.

Hur tänker du när personalen uppger flera symtom som skulle tyda på något helt annat?

– Det är jättesvårt och helt klart att personalen känner det vad de rapporterar. Vi ifrågasätter ingen, men sedan är det svårt att hitta orsaken.

Tina Nordman säger att det tar lång tid att checka inomhusluft, vilket är frustrerande för skolans personal, men också för arbetsgruppen för inomhusluft.

– Vi får in rapporter men vi hittar ingenting som påvisar att det är dålig inomhusluft. Vi kan ju inte bygga om eller renovera genast som vi får in anmälningar, säger Tina Nordman, ordförande för Raseborgs arbetsgrupp för inomhusluft.

Diskussion om artikeln