Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den nya organisationen i Pargas behöver utvärderas och utvecklas: ”Jag har saknat det fria fantiserandet i utskottet”

Uppdaterad 27.09.2023 14:03.
Utomhusgym i en park.
Bildtext Många Pargasbor och politiker vill se ännu mera satsningar på områden som Centralparken i Pargas centrum för att öka stadens livskraft. Tillsvidare har livskraftsutskottet främst behandlat administrativa ärenden.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Den organisationsförändring som Pargas stad införde vid årskiftet har fått en del kritik. Ledande politiker i staden håller med om att reformen bör utvärderas, men att det kan vara vettigt att vänta.

I samband med det missnöje som sedan ledde till att Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén valde att avgå, framfördes också en del kritik mot den organisationsförändring som staden genomförde vid årsskiftet.

En av förändringarna var att slopa kultur- och idrottsnämnden och i stället införa ett livskraftsutskott där politiker och stadens tjänstemän tillsammans diskuterar och planerar ärenden som berör Pargas livskraft. Livskraftsutskottet fattar inga beslut, men bereder ärenden som sedan behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Staden nyvalda fullmäktigeordförande SFP:s Tomas Björkroth har under den första tiden fungerat som livskraftsutskottets ordförande. Han tycker att man inom livskraftsutskottet haft bra diskussioner, men efterlyser mer tid att tänka fritt och fantisera.

– Instyrningen vi har gjort har egentligen varit ganska teknisk tillsvidare. Egentligen har vi inte på våra möten haft sådana punkter där vi fått fantisera, tänka utanför boxen och komma med nya infallsvinklar. Jag har lite saknat det fria fantiserandet i utskottet, just för att det har funnits så många administrativa ärenden att diskutera, säger Björkroth.

Pargas stadsfullmäktige möts.
Bildtext Organisationsförändringen som staden genomförde vid årsskiftet fick kritik under senaste fullmäktigemöte i Pargas.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det kommunala förverkligandet hinner inte riktigt med”

Björkroth konstaterar att livskraftsutskottet ska ha hand om större strategiska helheter och tänka på stadens utveckling på längre sikt. Många av de ärenden som nu kommit upp är brådskande ärenden där det inte funnits tid att fundera på utveckling.

– Det är viktigt att de ärenden som kommer till utskottet är tillräckligt stora och tillräckligt långt fram i tiden, att det som händer i höst är sådant som händer för snabbt för livskraftsutskottet instyrning. Då hinner det kommunala förverkligandet inte riktigt med. Man borde se på större helheter som händer längre in i framtiden för att kunna påverkar processerna, säger Björkroth.

Med tanke på att du blivit fullmäktigeordförande kommer du kanske inte vara ordförande för livskraftsutskottet så länge till, men hur mycket har du som ordförande kunnat påverka vad som tas upp på era möten?

– I princip har jag kunnat påverka jo, men samtidigt kommer det sådana ärenden som måste tas upp ganska fort på agendan. Till exempel utlåtanden som ska ges på stadens avtal och som snabbt ska vidare för beslut till stadsstyrelsen. Då har det inte funnits tid att se dem ur en större helhet och tänka bredare, säger Björkroth.

En man i kostymjacka och slips sitter vid ett bord med händerna ihop ovanpå bordet. I bakgrunden syns fönster. Bredvid sig på bordet har han en ordförandeklubba i trä.
Bildtext Då Tomas Björkroth nu tar över ordförandeklubban i stadsfullmäktige, kommer han troligtvis begära befrielse från sitt uppdrag som ordförande för livskraftsutskottet.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Björkroth var själv en av dem som sökte jobbet som livskraftschef. Han tycker fortfarande att det var ett bra beslut att inrätta en livskraftssektor och anställa en livskraftschef.

– Det är en utmaning och en möjlighet. Jag tycker att det var en mycket bra idé att få in alla de här verksamheterna i samma sektor. Nu ser jag framemot en utvärdering av hur det här fungerar i praktiken. Jag skulle gärna se mer samarbete mellan olika verksamheter inom samma sektor och mellan andra sektorer, att man inte skulle vara så inrutad i sin egen verksamhet, utan se det ur hela stadens perspektiv, säger Björkroth.

Bättre att låta utvärderingen vänta tills staden har en ny stadsdirektör

Pargas stadsstyrelses ordförande Gilla Granberg är en av dem som talat varmt om stadens organisationsförändring. Hon konstaterar att den nya organisationen borde utvärderas, men att det är bäst att vänta tills staden har en ny stadsdirektör.

– Nu är den nya organisationen bara nio månader ung, men där är vissa saker som kanske kunde fungera ännu bättre. Här tror jag att det är fiffigt att utvärdera och titta framåt när vi har fått en ny stadsdirektör. Hen ska få komma in och säga sitt och att vi bygger den nya fortsättningen tillsammans, säger Granberg.

Med tanke på att det kan ta ett tag innan staden har en ny stadsdirektör, borde man ändå göra några förändringar redan nu?

– Det kan ta ett tag och vi måste ännu se till att allt arbete fortsätter som planerat. Stadsdirektören har haft hand om många viktiga större projekt, men han har alltid haft en sakkunnig tjänsteman vid sin sida. Det blir kanske lite mera ansvar på alla de tjänstemän som håller i viktiga frågor, säger Granberg.

En kvinna framför en tavla.
Bildtext Gilla Granberg tycker att det är viktigt att den nya stadsdirektören får vara med och utvärdera stadens organisation.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Tomas Björkroth tycker att livskraftutskottet i Pargas borde ha mera tid att tänka fritt

6:09

Diskussion om artikeln