Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill veta hur vatten och luft påverkas av Blastrs stålfabrik i Joddböle

Området där Fortums kolkraftverk tidigare fanns.
Bildtext Blastr planerar en stålfabrik och integrerad väteproduktionsanläggning på platsen där Fortums kolkraftverk tidigare låg. Området ligger 4,5 kilometer från Ingå centrum. Målet är att producera 2,7 miljoner ton stålprodukter per år.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Ingå kommun vill att konsekvenserna av utsläpp i vatten och luft från det planerade nya stålverket i Joddböle bedöms noggrant. Det framgår av kommunens utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet.

Koldioxidutsläppen från Blastr Green Steels planerade fossilsnåla stålfabrik blir märkbart mindre än från traditionella fabriker, men fabriken kommer att påverka miljön på många andra sätt.

Ingå kommun vill att åtgärderna för hur miljökonsekvenserna kan minimeras utvärderas. Det är Ingå kommunstyrelse som har godkänt kommunens utlåtande.

Dessutom vill kommunen att det undersöks hur eventuella ingrepp i miljön kan kompenseras hållbart. Det är också viktigt att konsekvenserna presenteras på ett tydligt och förståeligt sätt för alla som kan påverkas av stålverksbygget.

Ingå betonar också att konsekvenserna för de närliggande rekreationsområdena och för det nya bostadsområdet i Westerberg inte bedöms tillräckligt.

Vattenanvändningen ökar avsevärt

Övriga saker som kommunen påtalar är att användningen av hushållsvatten kommer att öka avsevärt och att den nuvarande kapaciteten inte räcker till. Kommunen utreder möjligheten att kunna utnyttja grundvattenområdet i Vars, men vattenmängderna tros ändå inte räcka till för det planerade stålkraftverket i Joddböle.

Det är i alla fall möjligt att utöka vattenverkets kapacitet så att vattnet räcker till, konstaterar kommunen i sitt utlåtande. Ingå önskar ett nära samarbete med nuvarande och kommande aktörer i Joddböle om vattenbehovet.

Kommunen uppskattar att det finns tillräcklig kapacitet för att behandla avloppsvattnet från det planerade stålverket, även om det ännu inte har presenterats exakta siffror på mängden avloppsvatten.

Trafiken längs stamväg 51 kommer att öka märkbart och korsningen vid Hamnvägen kommer knappast att hinna förbättras i tid om byggstarten sker redan år 2025. Därför önskar kommunen att trafiken under byggskedet bedöms väl.

Buller och ljus påverkar omgivningen

Kommunen vill också att det görs tydliga utredningar av bullret från det planerade stålverket. Verksamheten ska pågå dygnet runt och det kan också förekomma ljusföroreningar som påverkar området kring kommuncentrum och fritidsbebyggelsen i skärgården.

Ingå kommun anser också stålfabriken kommer att ha en stor positiv samhällsekonomisk inverkan för hela regionen när den blir klar. Det kan innebära både stora möjligheter och stora utmaningar för Ingå kommun.

Kommunstyrelsen i Ingå godkände i måndags (25.9) Ingå kommuns utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet. Det är Nylands närings-, trafik och miljöcentral som ska godkänna MKB-bedömningen.

Det pågår som bäst tre olika detaljplaneprocesser i Joddböle. Ingå utreder om det skulle gå att slå ihop de här processerna till en enda.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå gav på tisdagskvällen (26.9) sitt utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning.