Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stormossen kan snart komma igång med faktureringen för en del kunder

Gaslager vid avfallsstation
Bildtext Det kommunalt ägda avfallsbolaget Stormossen hoppas kunna komma igång med faktureringen igen. Arkivbild.
Bild: Kim Blåfield / Yle

På grund av besvär mot nya avfallstaxor har det kommunala avfallsbolaget Stormossen inte kunnat fakturera sina kunder för brännbart avfall i år. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären, men ändå kan Stormossen inte fakturera alla kunder ännu.

I december 2022 fattade Vasaregionens avfallsnämnd beslut om nya avfallstaxor. Efter det lämnade flera avfallstransportbolag in besvär mot beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. De ansåg att beslutet stred mot både avfallslagen och grundlagen.

Den 6 september konstaterade Vasa förvaltningsdomstol att besvären är grundlösa och därför ska de förkastas. Det finns också besvär som domstolen inte ens prövade, eftersom de var inlämnade av en part som saknade besvärsrätt. I det här fallet handlar det om ett bolag som inte har huvudort inom det berörda området.

Stormossen kan ändå inte skicka ut fakturor ännu.

– Problemet är nu att ett besvär mot Vasa förvaltningsdomstols avgörande om överlåtande av tömningsuppgifter för fakturering av behandlingsavgiften för brännbart avfall har inlämnats till Högsta förvaltningsdomstolen, uppger ekonomichef Susanna Finskas på Stormossen i ett mejl till Yle Österbotten.

Finskas berättar att Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret ifråga eftersom de som lämnade in det inte hade besvärsrätt. Nu är det upp till Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om de ger besvärsrätt i frågan.

– Vår situation är alltså att vi skulle få fakturera behandlingsavgiften för det brännbara avfallet från och med 1.1.2023 men Vasaregionens avfallsnämnd kan inte ge tömningsuppgifterna till oss i det här skedet, säger Susanna Finskas.

Har gjort skilt avtal med ett bolag

För att kunna ta sig framåt har Stormossen ansökt om lån av ägarkommunerna. Sammanlagt har Stormossen fått 1,8 miljoner beviljat av kommunerna.

– Vi har 2,9 miljoner som vi inte har fakturerat för under tidsperioden 1.1–31.8.2023, säger Finskas.

Samtidigt har ett av transportföretagen som verkar på området gjort en egen utredning och kommit fram till att de kan lämna över tömningsuppgifterna till Stormossen utan att det strider mot någon lag.

– Vi har gjort ett avtal direkt med dem. Fakturering av behandlingsavgifterna för det brännbara avfallet för detta transportföretag är på gång och vi har förhoppningar om att sända fakturorna denna vecka.

Hur stor del av era kunder gäller det här?

– Tyvärr kan jag inte säga hur stor del av kunderna det gäller för att inte avslöja vem vi har avtal med. Vi jobbar på att ingå avtal med andra transportörer också.

– Vi hoppas som sagt komma igång med fakturering inom snar framtid och få in medel den vägen.

Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs äger tillsammans Stormossen.