Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånare behöver ännu inte fundera på ändrad slamtömning – avfallsbolaget skickar brev ett år innan gamla systemet upphör

Uppdaterad 27.09.2023 10:47.
Bakdelen av en sugbil där röret och knapparna syns. Den står på en grusväg vid en äng.
Bildtext I oktober sätter upphandlingen igång.
Bild: Mikko Mykkänen / Yle

Vid månadsskiftet sätter den första upphandlingen för slamtransporterna i Västnyland igång. Invånarna kommer att få ett brev där de ombeds fylla i en blankett om sitt avloppssystem.

Under de närmaste två åren ska slamtransporterna i Väst- och Östnyland stegvis centraliseras. Det betyder att kunden inte längre själv får välja vilket företag som sköter tömningen. Ansvaret för att tömma slammet övergår också därmed från fastighetsägaren till det kommunala avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll.

Men invånarna behöver ännu inte oroa sig över hur det nya systemet fungerar ur kundens synvinkel. Rosk'n Roll kommer kontakta invånarna ungefär ett år innan insamlingen börjar per brev. Fastighetsägarna ska då via en blankett på nätet eller en papersblankett som följer med brevet rapportera om det egna avloppssystemet och hur ofta tömningen sker.

Upphandling stegvis

Valet av företag som sköter tömning och slamtransport sker genom en upphandling som avfallsbolaget Rosk’n Roll som sköter.

Den första konkurrensutsättningen av slamtransporter i Västra Nyland inleds i månadsskiftet september–oktober.

Först ute i höst är Hangö och följande i tur är Raseborg i januari. Efter det fortsätter en kommun i taget österut och i Östra Nyland sker upphandlingen under år 2025. Skärgårdsdestinationerna som finns utanför de permanenta trafikförbindelserna konkurrensutsätts senare.

Preliminär tidtabell för när kommunerna övergår till kommunalt organiserade slamtransporter

  • Hangö 10/2024

  • Raseborg 1/2025

  • Ingå 3/2025

  • Sjundeå 5/2025

  • Lojo 9/2025

  • Högfors 11/2025

  • Vichtis 12/2025

Rättelse 27.9.2023: Tidigare stod det felaktigt att tidtabellen gäller upphandlingen.

Diskussion om artikeln