Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kustbanan ska utvecklas men ingen vet hur och till vilket pris

Kustbanan ska beviljas ett anslag i kommande års budget, men ingen vet ännu hur mycket pengar det är frågan om eller hur pengarna ska användas. - Spela upp på Arenan

I regeringens budgetförslag nämns kustbanan som ett planeringsobjekt som regeringen ska främja, men vad som ska planeras och hur mycket det kommer att kosta det kommande året är det ingen som vet ännu.

I regeringsprogrammet som blev klart i juni står det att regeringen den kommande mandatperioden ska utveckla kustbanan för 80 miljoner euro och redan i regeringens första budgetförslag är kustbanan omnämnd igen.

Den här gången lyfts banavsnittet mellan Karis och Köklax i Esbo fram som ett placeringsobjekt som brådskande ska främjas, men än så länge är det ingen som vet hur stort anslaget i kommande budget är.

”Exakta siffror är konfidentiella tills budgetförslaget överräcks till riksdagen. Anslaget nästa år är inte så stort, men det ska bli intressant att se hur regeringen fördelar pengarna de olika åren”, skriver riksdagsledamoten och Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP) i ett sms till Yle Västnyland.

Tågtrafiken i Västnyland fick också ett betydande anslag sommaren 2019. Då meddelade den dåvarande regeringen att man inleder elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan och samtidigt fick kustbanan ett tilläggsanslag på 60 miljoner euro för att upprätthålla bastrafiken.

En man i kostym och jacka står vid en perrong på en tågstation. Han heter Henrik Wickström.
Bildtext Riksdagsledamoten Henrik Wickström har länge jobbat för att kustbanan ska utvecklas och förbättras.
Bild: Helena von Alfthan / Yle

Dubbelspår och en ny tågdepå

Önskelistan kring vad som behöver utvecklas på kustbanan är lång.

Lokalt har kommuner och politiker länge påtalat behovet av flera banavsnitt med dubbelspår som kan fungera som mötesplatser för tågen. Tågtrafiken västerut från Helsingfors behöver också en ny tågdepå, men var den ska placeras är ännu oklart.

Kommunikationsminister Lulu Ranne (Sannf) vet ännu inte vad en utveckling av kustbanan innebär konkret. I ett mejl konstaterar Lulu Rannes specialmedarbetare att ärendet inte är aktuellt just nu.

Finansministeriets budgetavdelning konstaterar i sin tur i ett mejl till Yle Västnyland att utvecklingsbehovet för kustbanan har utretts flertalet gånger de senaste åren. Bland annat gjordes en behovsutredning år 2021 och i år har en utvecklingsutredning för kustbanans infrastruktur klargjorts. En ny uppdaterad behovsutredning kommer att bli klar i år.

Utredningarna har uppmärksammat flera brister. Bland annat måste konstruktionerna repareras och plankorsningarna förbättras. Skyddsanordningar och elektrifieringen måste också totalrenoveras och för att utöka kapaciteten behövs dubbelspår på en del sträckor. Enligt preliminära uträkningar skulle det här kosta omkring 160 miljoner euro, men i regeringsprogrammet vigs enbart 80 miljoner till kustbanan.

Karta som visar den nya järnvägssträckningen mellan Åbo och Helsingfors i relation till kustbanan via Karis.
Bildtext Lokala politiker i Västnyland är oroliga för att en ny järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo skulle konkurrera ut kustbanan.
Bild: Yle/Miro Johansson

Det så kallade entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo nämns inte uttryckligen i regeringens budgetförslag. Däremot nämner regeringen att man vill påskynda trafikprojekt som ingår i regeringens investeringsprogram.

Bland de här trafikprojekten finns däremot den nya snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors, Lojo och Åbo med. Till en början ska staten förbereda sig genom att kapitalisera ett bolag, i klartext hitta finansiering och delägare, till den nya snabba tågförbindelsen som marknadsförs som entimmeståget.

Diskussion om artikeln