Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fabriksplanerna i Kaskö går vidare efter NTM-utlåtande: ”Ett väldigt positivt utlåtande”

En man talar i en mikrofon.
Bildtext Tero Ojala är nöjd med NTM-centralens utlåtande om miljökonsekvensbedömningen för Metsä Boards planerade kartongfabrik.
Bild: Juho Teir / Yle

 MKB-förfarandet gällande Metsä Boards planerade kartongfabrik i Kaskö har nu avslutats. Myndigheterna har inte mycket att anmärka om.

Metsä Board planerar bygga en ny kartongfabrik på industriområdet i Kaskö. Fabriken ska ha en produktionskapacitet på  800 000 eller 1,2 miljoner ton falskartong per år.

Nu har Södra Österbottens NTM-central, som fungerar som kontaktmyndighet i ärendet, gett sitt utlåtande om Metsä Boards bedömning av miljökonsekvenserna.

NTM-centralen berömmer bland annat Metsä Boards planer att ta invånarnas åsikter i beaktande i form av en enkät om hur kartongfabriken påverkar människornas trivsel, hälsa och levnadsförhållanden.

Omfattande redogörelse om fabrikens följder

Dessutom anser kontaktmyndigheten att det är bra att bolaget gjort bullermätningar på den nuvarande verksamheten för att kunna jämföra med framtida modelleringar av bullernivåerna.

– Ett väldigt positivt utlåtande. Vi är nöjda, säger Tero Ojala projektledare på Metsä Board.

– Vi har helt klart lyckats göra en väldigt omfattande redogörelse.

Metsä Board får dock kritik för att man inte bedömt konsekvenserna för trafiken tillräckligt sanningsenligt. NTM-centralen anser att man kunde jämföra trafikmängderna under åren 2005-2009, då cellulosafabriken fortfarande var verksam på området, med projektalternativen.

NTM-centralen anser också att MKB-programmet bör innehålla en uppskattning om mängderna dagvatten på området samt en bättre redovisning om hur det renade avloppsvattnet kommer att påverka vattendragen och fiskbeståndet.

Kartongfabrik i Kaskö - Spela upp på Arenan