Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands miljöcentral: Om inget görs kan Lappland bli sju grader varmare

Uppdaterad 27.09.2023 19:50.
En ren ligger på marken i en skog i Lappland.
Bildtext Uppvärmningen kan försvåra exempelvis rennäringen i Lappland.
Bild: Timo Metsäjoki / Yle

Temperaturen i Lappland stiger under de kommande 50 åren med 2–3 grader från nuvarande nivå med redan fastslagna klimatåtgärder, uppger Finlands miljöcentral. Det kan bli ännu varmare om koldioxidutsläpp inte bromsas alls.

Det är i dag två grader varmare i Lappland än under den förindustriella tiden. I och med att temperaturen fortsätter stiga kan uppvärmningen fram till 2070-talet landa på 4–5 grader jämfört med tiden före industrialiseringen. Det visar en värmeanalys för de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland, uppger Finlands miljöcentral.

Om ökningen av koldioxidutsläpp inte bromsas alls beräknas temperaturen om fem decennier vara hela sju grader högre jämfört med hur det var cirka 300 år tidigare.

Temperaturstigningen i Lappland skulle påverka områdets natur och näringar på ett betydande sätt. Biotoper förändras om palsmyrar och permafrost smälter, fjällbjörkdungar på många håll försvinner och omvandlas till fjällhedar och tallskogar.

Den arktiska naturen lär blir grönare då öppna områden blir busk- och gräsbevuxna. Nordliga djurarter hotas och en del av dem kan dö ut helt på grund av den här utvecklingen. Av de djurarter som lever på öppna fjällområden är cirka 40 procent redan nu utrotningshotade.

Fjällrävar som springer på en  grästäckt kulle.
Bildtext Fjällrävar på en gräsbevuxen kulle.
Bild: Metsähallitus ja WWF

De nu befintliga djurarternas trångmål skulle förvärras av nya främmande arter. Senare och mildare vintrar skulle försvåra många näringar som renskötsel, naturturism och byggande.

Förändringarna bedöms ske under loppet av en människogeneration.

4–5 grader varmare med nuvarande klimatsatsningar

Finlands miljöcentral koordinerar en analys om uppvärmningen av Fjäll-Lappland. Miljöcentralen samarbetar med Meteorologiska institutet, Skogsstyrelsen och Umeå universitet.

Området har redan blivit två grader varmare jämfört med den förindustriella tiden. Även om de flesta länder någorlunda hyfsat efterföljer målsättningarna om utsläppsminskning i enlighet Paris klimatavtal, men utan att strama åt åtgärderna, kommer temperaturen i Fjäll-Lappland att stiga med ytterligare 2–3 grader under de följande 50 åren.

Om utsläppsökningen inte bromsas alls kan temperaturen som värst stiga med nästan sju grader jämfört med den förindustriella tiden.

Temperaturökningen kan begänsas till 3–4 grader om alla världens länder tar i bruk nya, stränga och heltäckande begränsningar inom energiproduktionen, trafiken, byggandet, matproduktionen och konsumtionen, konstaterar Finlands miljöcentral.