Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skogscentralen varslar om uppsägningar – oklart vilka enheter som påverkas

Uppdaterad 27.09.2023 12:57.
Skylt med texten Metsäkeskus på Skogscentralens byggnad.
Bildtext 80 personer kan sägas upp vid Skogscentralen.
Bild: Petri Vironen

Som ett resultat av omställningsförhandlingarna kan 80 personer sägas upp eller bli deltidsanställda.

Skogscentralen inleder omställningsförhandlingar som omfattar hela personalen. Förhandlingarna kan resultera i att högst 80 anställda sägs upp.

Också permitteringar och ändringar i de anställdas arbetsvillkor kan komma på fråga, exempelvis deltidsarrangemang.

Personalen på 540 personer finns på flera orter runt om i Finland, men myndigheten berättar inte i detta skede vilka enheter som påverkas.

Skogscentralen motiverar omställningsförhandlingarna med det rådande ekonomiska läget som förutsätter betydande sparåtgärder, samt med pågående reformer av verksamheten och servicen.

Skogscentralen är en offentlig aktör för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för skogs- och naturvård. Centralens verksamhet styrs och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Källa: STT

Oklart hur det påverkar regionerna

I det här skedet är det inte klart hur det påverkar de regionala och lokala kontoren som finns runtom i landet.

Mårten Lövdahl som är näringslivschef på Skogscentralen och stationerad i Vasa berättar att trenden just nu är att inga nya kommer i stället för de som går i pension eller byter jobb.

– För Österbottens del vågar jag inte i detta skede spekulera i hur det utfaller. Vi har för tillfället även rekryteringsstopp av utomstående. På sikt är det oroande att antalet arbetstagare minskar, säger Mårten Lövdahl till Yle Österbotten.

Samtidigt säger Lövdahl att den nya strategin leder till att Skogscentralens närvaro minskar på fältet.

– Vår strategi säger att vi ska satsa allt mer på digitala arbetsredskap och mindre på den personliga rådgivningen till skogsägare och branschorganisationer.

Artikeln uppdaterad 27.9 klockan 12.57 med citat av Mårten Lövdahl.