Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Läckage i Ingå hamn åtgärdades snabbt

Ett oljeliknande ämne upptäcktes i hamnbassängen i Ingå hamn strax efter lunchtid på onsdagen.

Hamnoperatören Inkoo Shipping lyckades suga upp vätskan som hade drivit till bakre delen av hamnbassängen.

Räddningsverket ryckte ut med flera enheter och säkerställde att det inte längre fanns någon oljeliknade vätska i hamnen.

Relaterat

Lotsstation planeras i Joddböle

En lotsstation planeras i Joddböle i Ingå. Det är Inkoo Shipping som planerar stationen tillsammans med det statsägda bolaget Finnpilot, som har ensamrätt på att bedriva lotsning i Finland.

Lotsstationen skulle placeras i den så kallade fiskehamnen i Joddböle och det behövs ett 400 kvadratmeter stor område för den.

Det är Ingå kommun som äger marken som består av ett skogsbevuxet bergsområde.

Ingå kommunstyrelse ställer sig mycket positivt till planerna eftersom en lotsstation skulle förbättra smidigheten och säkerheten i hamnen och också lyfta Ingå hamns profil på ett positivt sätt.

Förhoppningen är att lotsstationen skulle innebära 1–5 nya jobb i Joddböle.

Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.

Här gäller inte allemansrätten – 800 hektar blir förbjudet område i Ingå

Området är viktigt för infrastrukturen i Finland.

Oklart vad onsdagens oljeläckage i Ingå hamn beror på

Ett mindre oljeläckage upptäcktes i hamnen i Joddböle i Ingå på onsdagsmorgonen (1.11). Det förblir oklart vad läckaget beror på. Bekämpningsarbetet avslutades på onsdagseftermiddagen. Oljan upplöstes fort och försvann i vågorna och det gick därför inte att ta några pålitliga prover.

I slutet av september upptäcktes ett oljeliknande ämne i hamnbassängen i Joddböle. I mitten av oktober stötte ett fartyg som skulle ta i hamn i kajkanten och tiotals liter lätt brännolja läckte ut.

Flygbild på en hamn, ett lastfartyg och kranar.

Oljeläckage i Ingå hamn då ett fartyg åkte in i kajen

Olyckan skedde i hamnområdet i Joddböle i Ingå.

Nytt oljeläckage i Ingå hamn

Det har återigen läckt ut olja i hamnen i Ingå. Den här gången var det frågan om ett fartyg som körde in i kajen när det var på väg att ta i land och sedan sprang läck.

Räddningsverket har täppt till läckan och försöker nu suga upp oljan. Endast några tiotals liter olja hann rinna ut i havet.

Räddningsverket har också lagt ut bommar för att hindra att oljan sprids inom ett större område.

Källa: Västra Nylands räddningsverk, STT

Uppdaterat kl 11.30 med uppgifter om mängden olja och typ av farkost.

LNG-fartyget Exemplar anländer till hamnen i Ingå den 28 december 2022.

Inrikesministeriet vill inte att obehöriga rör sig runt LNG-terminalen i Ingå

Inrikesministeriet förbereder begränsningar i rörelsefrihet.