Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yle förnyar produktionsplaneringen och scenografiverksamheten

Ylen Mediatalon sisäänkäynti, linkkitorni taustalla.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Målet är att svara mot förändringar i verksamhetsmiljön i enlighet med bolagets strategi. För att genomföra förändringen inleder Yle två omställningsförhandlingar som omfattar totalt 177 anställda.

Yles enheter för Sport och evenemang och Kreativt innehåll och medier inleder ett förändringsarbete med målsättningen att förnya Yles planerings- och ledningsstruktur för produktionerna samt förenkla och enhetliga planeringen av produktionerna. Omställningsförhandlingen i fråga om planerings- och ledningsstrukturen berör totalt 164 personer. Enligt en preliminär uppskattning kan de planerade förändringarna leda till att högst 10 anställda sägs upp.

Samtidigt innebär förändringarna på Yles campus i Böle, Helsingfors nya lösningar i fråga om scenografiverksamheten. Verksamheten finns i dag i Studiohusets östra del, som under 2025 kommer att rivas till förmån för Televisionsgatan. Yle förbereder därför en lösning som innebär att scenografiverksamheten i Böle delvis centraliseras till Mediapolis i Tammerfors, andelen inköpta scenografitjänster ökar och scenografiverksamheten i Helsingfors avslutas innan slutet av 2024. Omställningsförhandlingarna i fråga om scenografiverksamheten i Helsingfors berör sammanlagt 13 personer och kan enligt preliminära uppskattningar leda till att högst 13 personer sägs upp.

Yle hoppas kunna omplacera personal under möjligt uppsägningshot till andra uppgifter inom bolaget.

“Genom förnyelsen strävar vi efter att svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön och på marknaden för produktionstjänster, kundbehovet och förverkliga vår strategi. Samtidigt flyttar vi ytterligare fokus från planering till ett allt mer operativt arbete. Som grund för arbetet ligger ett omfattande, flerårigt utredningsarbete om hur Yles produktionstjänster ska se ut i framtiden, säger Panu Pokkinen, direktör för Yles enhet för Sport och evenemang.

Omställningsförhandlingarna inleds den 6 oktober.

På andra språk