Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Myndigheterna granskar Kårkulla i Pargas

Från 2015
Uppdaterad 21.11.2015 13:31.
Två avlånga vita flaggor med röd text: Kårkulla, vajar i en flaggstång en solig dag med moln.
Bildtext Yle Åboland berättade i början av veckan att personer med funktionsnedsättningar utsatts för psykiskt våld och vanvård vid Kårkulla i Pargas.

Myndigheterna inleder en granskning av Kårkulla efter att Yle berättat om vanvård vid Kårkulla i Pargas. Det bekräftar Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt för Yle Åboland.

Yle Åboland berättade i början av veckan att personer med funktionsnedsättningar utsatts för psykiskt våld och vanvård vid Kårkulla i Pargas. Två anonyma vårdare berättade om flera fall där brukare behandlats illa.

Regionförvaltningsverket har begärt en skriftlig utredning, där det ska framkomma hur Kårkulla sköter klientsäkerheten. Samkommunen ska också redogöra för hur liknande händelser ska förebyggas i framtiden. Kårkulla har nu fyra veckor på sig att skicka utredningen till myndigheterna. Därefter fattar Regionförvaltningsverket beslut om eventuella åtgärder.

Enligt Regionförvaltningsverket har man inte tagit emot anmälningar gällande Kårkulla i Pargas, utan utredningen baserar sig på de uppgifter som har framkommit i media.

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt anser att det är bra att saken utreds ordentligt.

Regionförvaltningsverket är den övervakande myndigheten när det gäller vårdfrågor.

Vanvård och psykisk misshandel på Kårkulla i Pargas